Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Respirační deprese u pacientů s Praderovým-Williho syndromem vázaná na klonidinový stimulační test

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 26.9.2014

Respirační deprese u pacientů s Praderovým-Williho syndromem vázaná na klonidinový stimulační test

Je známo, že pacienti s Praderovým-Williho syndromem (PWS) mohou trpět dechovými problémy, které jsou mimo jiné způsobeny svalovou hypotonií. Potíže se dostavují především ve spánku a patří k nim celé spektrum respiračních poruch, od alveolární hypoventilace s hypoxémií po spánkovou obstrukční apnoe. Vlivem klonidinového stimulačního testu na respirační funkce se zabývala studie amerických vědců, jejíž výsledky byly publikovány minulý rok v časopise International Journal of Pediatric Endocrinology.

Centrální α2-agonista se sedativními účinky

Klonidinový stimulační test je používán při diagnostice poruch sekrece růstového hormonu. Klonidin jako takový patří mezi centrální α2-agonisty a jakožto látka s analgetickými a sedativními účinky bývá rovněž užíván coby předoperační premedikace. Američtí vědci se ve své studii pokusili objasnit, zda jsou dávky aplikované při diagnostickém stimulačním testu schopné vyvolat respirační depresi u mladých pacientů s PWS.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 17 pacientů s PWS ve věku 30,4 ± 15,0 měsíce. Během testu bylo aplikováno 0,074 ± 0,027 mg klonidinu. Před aplikací účinné látky a v každé páté minutě testu byly zaznamenány vitální funkce, saturace krve kyslíkem a skóre míry sedace pacienta. Měření proběhlo celkem čtyřikrát během tří let.

Výsledky studie

Během testu bylo skutečně potvrzeno negativní působení klonidinu na respirační funkce. Dechová frekvence se snížila v průměru o 7,5 ± 6,1 dechu za minutu, saturace kyslíku o 2,2 ± 2,0 %. U pěti pacientů byl dokonce zaznamenán pokles saturace krve kyslíkem pod 94 % během devíti měření, z toho třikrát byla doprovázena parciální obstrukcí dýchacích cest.

Dávky klonidinu aplikované při testování sekrece růstového hormonu často převyšují dávky užívané za účelem sedace. Studie prokázala, že tyto dávky mohou u některých pacientů s PWS vyústit v nežádoucí respirační depresi.

(veri)

Zdroj: Hollman G. A., Allen D. B., Eickhoff J. C., Carrel A. L.: Respiratory Depression in Young Prader Willi Syndrome Patients following Clonidine Provocation for Growth Hormone Secretion Testing. Int J Pediatr Endocrinol. 2010; 103742; doi: 10.1155/2010/103742

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetika izolovaného deficitu růstového hormonu

Porucha růstu by měla vést u dětí vždy k podrobnějšímu vyšetření a odhalení onemocnění a abnormalit centrálního nervového systému. Je třeba pomýšlet i na genetickou poruchu spojenou s deficitem růstového hormonu (GH) nebo inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1).

Charakteristika kosterní svaloviny a motorická výkonnost u nemocných s Praderovým-Williho syndromem po 2 letech terapie růstovým hormonem

U nemocných s diagnostikovaným Praderovým-Williho syndromem (PWS) je nalézána abnormální tělesná kompozice, pro niž je charakteristické snížené množství netukové tělesné hmoty a redukce objemu kosterní svaloviny. Vlivem terapie růstovým hormonem (GH) na charakteristiku svalové tkáně a motorickou výkonnost těchto nemocných se zabývala studie nedávno publikovaná v medicínském časopise The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Spolupráce pacienta je při léčbě růstovým hormonem zásadní

Včasné zjištění nespolupráce pacienta při léčbě růstovým hormonem (RH) je zásadní pro úspěšné dosažení normální výšky u pacientů s deficitem růstového hormonu (growth hormone deficiency – GHD).Všechny novinky