Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 5.1.2015

Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS). Za cíl si dala stanovit, zda léčba RH ovlivňuje i následnou HRQOL pacientek, ať již pozitivně (například výslednou vyšší postavou), nebo negativně (léta léčby injekcemi).

Původní studie randomizovala 154 kanadských dívek s TS ve věku 7–13 let ze 13 center buď k dlouhodobé léčbě injekcemi RH v dávce 0,3 mg/kg/týden, nebo ke standardizované léčbě estrogenem bez injekcí RH. Do následné sledovací studie byly pacientky zařazeny, pokud jim bylo alespoň 16 let. Ke zhodnocení HRQOL byl použit SF-36, rozdělený na hodnocení fyzických (PCS) a psychických aspektů (MCS). Dosažení vyššího skóre značilo lepší HRQOL.

Následné sledovací studie se zúčastnilo 48 léčených pacientek (71 %), u jedné z nich se bohužel nepodařilo zjistit všechny potřebné údaje. Obě skupiny (pacientky léčené a neléčené RH) měly v následné studii normální HRQOL. Skupina léčená RH měla průměrné skóre v PCS části dotazníku 56 ± 5, neléčená skupina 58 ± 4. Hodnota v běžné populaci dívek ve věku 16–24 let je 53,5 ± 6,9. Skóre MCS bylo u léčené skupiny 52 ± 6, u neléčené 49 ± 13 a v běžné populaci 49,6 ± 9,8. Sekundární analýza neprokázala žádný vztah mezi HRQOL a výškou.

Studie neprokázala žádný pozitivní ani negativní vliv dlouhodobé terapie RH na HRQOL, což jen potvrzuje rozsáhlejší observační studie. Autoři studie proto navrhují, aby i nadále bylo běžné a eticky akceptovatelné provádět studie léčiv ovlivňujících tělesnou výšku s kontrolní skupinou, která nebude léčena. Mladé ženy s TS mají normální HRQOL, což naznačuje, že jsou schopny se se svými zdravotními problémy dobře vyrovnat.

(epa)

Zdroj: Taback S. P., Van Vliet G. Health-related quality of life of young adults with Turner syndrome following a long-term randomized controlled trial of recombinant human growth hormone. BMC Pediatr. 2011 May 29; 11: 49; doi: 10.1186/1471-2431-11-49.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH).

Dlouhodobá bezpečnost rekombinantního lidského růstového hormonu u dětí

S rozšířením léčby lidským rekombinantním růstovým hormonem je třeba neustále kontrolovat i bezpečnost jeho podávání. Zejména pak v dlouhodobých studiích, které mají nezastupitelnou vypovídající hodnotu. Jednu takovou studii uspořádali také lékaři z Columbia University Medical Center mezi lety 1985 a 2006 na téměř 55 000 dětech.

Genderové předsudky u dětí léčených růstovým hormonem

Ze statistiky vyplývá, že ve skupinách dětí léčených růstovým hormonem pro malý vzrůst se vyskytují asi dvakrát častěji chlapci než dívky. Australští vědci se tento stav pokusili vysvětlit na základě genderových předsudků. Výsledky pak publikovali v odborném lékařském periodiku The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Všechny novinky