Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Kdy by měl být pacient s traumatickým poškozením mozku indikován k vyšetření detekujícímu hypopituitarismus?

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 12.11.2007

Kdy by měl být pacient s traumatickým poškozením mozku indikován k vyšetření detekujícímu hypopituitarismus?

Časový faktor je u hypopituitarismu způsobeného traumatem mozku zvlášť důležitý problém. Následky poškození hypofýzy mohou zmizet, a naopak u pacienta, jenž byl po nehodě bez příznaků, se mohou po nějaké době příznaky objevit

Časná fáze hypopituitarismu totiž odezní se vstřebáním hematomu, zmenšením otoku, reparací cévního prokrvení. Ovšem pozdní zánětlivá odpověď v místě poškození může způsobit progresi v poškozování tkáně a retrográdní axonovou degeneraci vedoucí k smrti neuronu. Testování pituitárních funkcí ihned po traumatu přineslo dost inkonzistentní výsledky co se týče prognózy nemocných. Z tohoto důvodu se doporučuje testování přinejmenším rok po úrazu, ne dříve.

Trochu jiná situace je u dětí. U nich se zpravidla růst po úrazu sleduje pečlivěji, a deficit růstového hormonu proto bývá detekován spolehlivěji než u ostatních dětí. Problém může nastat u prepubertálních jedinců. Deficit růstového hormonu (RH) zde může být přehlédnut, protože už vzrostlé děti nejsou o tolik menší v porovnání se svými vrstevníky, ačkoliv nedosáhly výšky odpovídající svému genetickému potenciálu.

Existují studie porovnávající výšku dospělých pacientů s RH deficiencí s traumatem mozku v anamnéze a výšku nemocných s hypofunkčním adenomem hypofýzy. Pacienti s RH deficiencí posttraumatické etiologie byli v průměru o 4 cm menší. Jako možné vysvětlení se uvádí, že u pacientů trpících RH deficitem po traumatu se porucha manifestuje později a růst se opožďuje zvolna, proto bývá porucha dlouho přehlížena.

Čekat u dětí celý rok před testováním hypopituitarismu tedy není příliš vhodné, protože to může vést k nežádoucí prodlevě. Proto se zdá být adekvátnější testování šest měsíců po traumatu. V současnosti probíhají studie zaměřené na zhodnocení pituitární funkce dříve po úrazu, konkrétně po třech měsících. Ukazuje se, že by snad mohl být prostor k časnější diagnostice. Studie však dosud nejsou u konce a na validní výsledky si ještě budeme muset nějaký čas počkat.

(hul)

Zdroj: Lorenzo M, et al. Hypopituitarism and Growth Hormone Deficiency in Adult Subjects after Traumatic Brain Injury: Who and When toTest. Pituitary 2005:233–237.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Případy náhlé smrti u pacientů s Prader-Williho syndromem

V posledních letech se objevují zprávy o tom, že by léčba Prader-Williho syndromu mohla být spojena s případy náhlého úmrtí. Podívejme se tedy na některé případy podrobněji.

Hladina růstového hormonu se dá ovlivnit podáváním testosteronu

Už delší dobu je známo, že hladina cirkulujícího testosteronu a růstového hormonu u stárnoucích mužů klesá. Z literatury také víme, že krátkodobé podání vysokých dávek testosteronu přechodně zvýšilo sekreci růstového hormonu u starších mužů.

Polymorfismus receptoru pro růstový hormon je asociován s koncentrací cholesterolu u chlapců trpících deficitem tohoto hormonu

Rekombinantní lidský růstový hormon (RH) se aplikuje podle doporučení poměrně širokému spektru pacientů s jeho deficitem. Během terapie se objevují nezřídka velké interindividuální rozdíly v reakci lipidového metabolismu pacientů na stejnou dávku RH.Všechny novinky