Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Inzulinová senzitivita a funkce β-buněk pankreatu u deficience růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 16.5.2012

Inzulinová senzitivita a funkce β-buněk pankreatu u deficience růstového hormonu

V americké studii publikované v březnu 2012 byla u dospělých osob s celoživotní neléčenou izolovanou deficiencí růstového hormonu (IGHD) zjištěna snížená funkce β-buněk pankreatu a častější výskyt porušené glukózové tolerance.

Autoři studie vyšli z publikovaných výsledků popisujících snížení inzulinové senzitivity u deficience růstového hormonu a pokusili se zhodnotit výskyt inzulinové senzitivity a funkci β-buněk u dospělých pacientů s homozygotní mutací genu pro receptor GHRH, kteří nebyli dosud léčeni růstovým hormonem. Do průřezové studie zahrnuli 24 takových pacientů s deficiencí růstového hormonu a 25 kontrol. U pacientů provedli perorální glukózový toleranční test (oGTT) se stanovením glykémie a inzulinémie po 0, 30, 60, 90, 120 a 180 minutách. Inzulinovou senzitivitu hodnotili podle homeostatického modelu hodnocení inzulinové rezistence, kvantitativního indexu inzulinové senzitivity a inzulinové senzitivity při oGTT po 2 a 3 hodinách. Funkci β-buněk sledovali podle homeostatického modelu hodnocení indexu β, inzulinogenního indexu a plochy pod křivkou u poměru mezi inzulinémií a glykémií.

Výsledky ukázaly vyšší glykémii při oGTT u pacientů s IGHD (p = 0,001), zatímco incidence diabetes mellitus byla v obou skupinách obdobná. U pacientů s IGHD byl rovněž nižší index inzulinové rezistence (p = 0,04) a všechny parametry hodnocení funkce β-buněk (p = 0,015, p < 0,0001, resp. p = 0,02).

Autoři ukázali, že dospělí jedinci s celoživotní neléčenou deficiencí růstového hormonu mají zhoršenou funkci β-buněk a vyšší výskyt porušené glukózové tolerance. Nebyla ovšem zjištěna vyšší prevalence diabetu ani nebyla prokázána inzulinová rezistence.

(zza)

Zdroj: Oliveira C. R. et al. Insulin Sensitivity and β-Cell Function in Adults with Lifetime, Untreated Isolated Growth Hormone Deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Mar; 97 (3): 1013–9. Epub 2011 Dec 14.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Souvisí maternální hladina leptinu s růstovou retardací dítěte?

Leptin je hormon tvořený jak tukovou tkání, tak i placentou v těhotenství. Ovlivňuje jak patofyziologické procesy vzniku obezity a diabetu, tak i samotné těhotné.

Následná lékařská péče u žen s Turnerovým syndromem

Léčba Turnerova syndromu pomocí růstového hormonu patří ke zlatým standardům indikací růstového hormonu.

Vliv léčby růstovým hormonem na množství tělesného tuku

Pacienti s hypopituitarismem a deficitem RH mají odlišnou stavbu těla charakterizovanou zvýšením tukové tkáně ve viscerální oblasti a snížením množství volného tuku a celkové tělesné vody.Všechny novinky