Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Genderové předsudky u dětí léčených růstovým hormonem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 13.11.2014

Genderové předsudky u dětí léčených růstovým hormonem

Ze statistiky vyplývá, že ve skupinách dětí léčených růstovým hormonem pro malý vzrůst se vyskytují asi dvakrát častěji chlapci než dívky. Australští vědci se tento stav pokusili vysvětlit na základě genderových předsudků. Výsledky pak publikovali v odborném lékařském periodiku The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Jak studie probíhala

Do studie lékaři zahrnuli celkem 1 485 dětí, které byly v roce 2007 léčeny růstovým hormonem pro malý vzrůst. Ty byly rozděleny podle jednotlivých léčebných indikací vždy na chlapce a dívky. U jednotlivých indikací se zjišťovaly počty malých pacientů. Hodnoceny byly i směrodatné odchylky výšek v jednotlivých skupinách a byly porovnávány s průměrnou výškou zdravých, neléčených dětí ze státu Queensland na východě Austrálie. Zaznamenávány a hodnoceny byly počty dětí v jednotlivých skupinách, pokud skóre jejich směrodatných odchylek výšek bylo menší než –2,326.

Výsledky studie

Ve studii se podařilo prokázat, že léčeno bylo daleko více chlapců než děvčat, a to zejména v důsledku následujících diagnóz: nedostatečná tvorba a sekrece růstového hormonu, zpomalení růstu, chronické selhání ledvin a také pacienti po ozařování. Přibližně stejný počet chlapců a děvčat byl růstovým hormonem léčen pro hypoglykémii. Co se délky/výšky jednotlivých probandů týče, dívky léčené růstovým hormonem byly relativně menší ve věkové skupině od čtyřech a půl do osmi a půl roku, zatímco ve věkové skupině od šesti do 18 měsíců byli relativně menší chlapci. Stejně tak byli chlapci menší i ve skupině dětí, které byly léčeny pro nedostatek růstového hormonu.

Jsou v léčbě růstovým hormonem genderové předsudky?

Jak se podařilo ve studii dokázat, v indikaci léčby růstovým hormonem existují výrazné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Hlavní příčinou však nejsou genderové předsudky, ale spíše přítomnost rozdílných indikací u jednotlivých pohlaví.

(kam)

Zdroj: Hughes I. P. et al.: Gender bias in children receiving growth hormone treatment., J Clin Endocrinol Metab. 2010 Mar; 95 (3): 1191–8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv BMI na růst u dětí

Je velmi dobře známo, že obezita je spojena se snížením spontánní i simulované sekrece růstového hormonu. O vlivu BMI ale tyto informace doposud chyběly. Cílem studie lékařů z bostonské Harvard Medical School tedy bylo zjistit, jaký je vliv BMI na sekreci růstového hormonu u dětí s malým vzrůstem.

Respirační deprese u pacientů s Praderovým-Williho syndromem vázaná na klonidinový stimulační test

Je známo, že pacienti s Praderovým-Williho syndromem (PWS) mohou trpět dechovými problémy, které jsou mimo jiné způsobeny svalovou hypotonií. Potíže se dostavují především ve spánku a patří k nim celé spektrum respiračních poruch, od alveolární hypoventilace s hypoxémií po spánkovou obstrukční apnoe.

Genetika izolovaného deficitu růstového hormonu

Porucha růstu by měla vést u dětí vždy k podrobnějšímu vyšetření a odhalení onemocnění a abnormalit centrálního nervového systému. Je třeba pomýšlet i na genetickou poruchu spojenou s deficitem růstového hormonu (GH) nebo inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1).Všechny novinky