Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Efekt substituční terapie somatotropinem na plazmatickou koncentraci BNP a na srdeční funkci a morfologii

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 6.9.2009

Efekt substituční terapie somatotropinem na plazmatickou koncentraci BNP a na srdeční funkci a morfologii

Jedním z možných postupů u osob s nedostatkem růstového hormonu somatotropinu je podávání tohoto hormonu v injekcích. Předmětem popisované studie byl dopad této tzv. substituční terapie na koncentraci BNP (z angl. brain natriuretic peptide, mozkový natriuretický peptid) v plazmě, která je v asociaci s funkcí a morfologií srdečního svalu.

Podávání somatotropinu

Celkem 59 pacientů (29 mužů a 30 žen) dostávalo startovací dávku 0,1–0,2 mg rekombinantního somatotropinu denně. Dávka byla postupně zvyšována až na hodnoty 50. percentilu normální sérové koncentrace IGF-1 (z angl. insulin-like growth factor, inzulínu podobný růstový faktor). Sledování probíhalo po dobu 6 měsíců.

Sledované parametry

Před začátkem sledování, po 3 měsících a po 6 měsících od začátku terapie byly stanoveny z plazmy nebo echokardiograficky:

  • plazmatické koncentrace BNP a IGF-1,
  • ejekční frakce (EF),
  • enddiastolický objem levé komory (EDV),
  • enddiastolický diametr levé komory (EDD),
  • tloušťka intraventrikulárního septa (ISVT),
  • tloušťka přední stěny (PWT),
  • hmota levé komory (LVM).

Po půl roce významně klesá BNP

Po zahájení terapie i po 3 měsících byly všechny výše uvedené parametry v normě, včetně střední plazmatické koncentrace BNP (53,1 ± 8 pg/ml). Ke konci sledovaného období, tzn. 6 měsíců od zahájení terapie, byl zjištěn významný pokles v plazmatické koncentraci BNP (27 ± 5,6 pg/ml, p < 0,05). Z echokardiografických parametrů byl zaznamenán mírný nárůst svalové hmoty levé komory (LVM), ostatní parametry byly v normě (EF, EDV, EDD, ISVT, PWT).

(ercp)

Zdroj: Lazúrová et al.: Effect of Growth Hormone Replacement Therapy on Plasma Brain Natriuretic Peptide Concentration, Cardiac Morphology and Function in Adults with Growth Hormone Deficiency. Exp Clin Endocrinol Diabetes, publikováno on-line dne 17. 7. 2009. DOI: 10.1055/s-0029-1220688 www.ncbi.nlm.nih.gov

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky léčby růstovým hormonem u dětí a dospívajících

Léčba růstovým hormonem (RH) v případě jeho deficitu je v lékařské praxi dostupná již téměř půl století.

Deficit růstového hormonu u pacientů s chronickým srdečním selháním a benefit z jeho substituce

Snížená aktivita osy GH/IGF-1 u pacientů s chronickým srdečním selháním byla již popsána několika autorskými kolektivy.

Růst a léčba růstovým hormonem u hypotrofických dětí s malým vzrůstem

Přetrvávající malý vzrůst je nejčastější komplikací u hypotrofických dětí.Všechny novinky