Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Dopad deficitu růstového hormonu na funkci thymu u dospělých pacientů

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 7.12.2009

Dopad deficitu růstového hormonu na funkci thymu u dospělých pacientů

Navzdory s tukem související tukovou involucí thymu je částečná tvorba T-buněk v thymu (thymopoéza) zachována i v dospělosti. U hlodavců se prokázalo, že růstový hormon, insulin-like growth factor-1 a různá analoga růstového hormonu dokážou zvrátit změny v thymu a zvýšit thymopoézu. Podávání růstového hormonu také zvyšuje hmotnost a funkci i u HIV-pozitivních pacientů. Belgičtí vědci proto zkoumali, jaký vliv má deficit růstového hormonu na funkci thymu u dospělých pacientů.

Belgická studie

Belgičtí vědci z imunologického centra Univerzity v Liège si jako cíl studie stanovili zhodnotit funkci brzlíku u dospělých pacientů, kteří trpí nedostatkem růstového hormonu, a u pacientů, u nichž je tento deficit léčen.

Do studie bylo zahrnuto celkem 22 dospělých pacientů s prokázaným deficitem růstového hormonu. Byly u nich hodnoceny následující parametry – plazmatická koncentrace IGF-1, frekvence signal-joint T-cell receptor excision circle (sjTREC) a sj/beta TREC ratio.

Pomocí sjTREC je hodnocena rychlost a variabilita přestavby receptorů pro antigeny u T-buněk v thymu. Receptory T-buněk pro antigen jsou totiž výsledkem náhodné rekombinace genových segmentů, které kódují variabilní části α- a β-řetězců receptorů T-buněk.

Sj/beta TREC ratio je pak poměr, který reflektuje rychlost a velikost proliferace prekurzorů T-buněk v thymu.

Analýzy vzorků byly provedeny ve třech různých časových obdobích. Poprvé v průběhu léčby deficitu udržovací dávkou, podruhé měsíc po přerušení terapie a naposledy měsíc po opětovném zahájení terapie. Výsledky byly překvapivé.

Co přinesly výsledky

Po měsíčním přerušení terapie růstovým hormonem klesly jak plazmatické koncentrace IGF-1, tak došlo i ke snížení sjTREC frekvence. Stejně tak došlo i k poklesu proliferace T-buněk v thymu, jak ukázalo snížení poměru sj/beta TREC.

Měsíc po znovuzavedení léčby pomocí růstového hormonu došlo k navrácení jak koncentrace IGF-1, tak i sjTREC frekvence na stejné hodnoty, na kterých byly před prvním vysazením terapie. TREC poměr pak vzrostl také, ale nevrátil se už zpět na úroveň, na které byl před vysazením léčby.

Lze tedy říct, že vysazení substituční terapie růstovým hormonem signifikantně snižuje jak funkce thymu, tak proliferaci T-buněk. Toto snížení je ale možné upravit opětovným nasazením terapie. To dokazuje, že růstový hormon je nezbytně nutný pro správnou funkci thymu.

(kam)

Zdroj: Morrhaye G. et al.: Impact of growth hormone (GH) deficiency and GH replacement upon thymus function in adult patients., PLoS One. 2009 May 22; 4 (5): e5668.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nedostatek růstového hormonu po traumatech hlavy u dospělých

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti je nejčastěji spojen s hypopituitarismem. Ten může mít celou řadu příčin, jednou z nich jsou i traumata hlavy.

Izolovaný deficit růstového hormonu u pacienta s deficitem imunoglobulinového přesmyku

Nedostatek růstového hormonu může být spojen s celou řadou imunologických deficitů.

Neúplný deficit hypotalamických hormonů u hypotalamického hypopituitarismu vzniklého na podkladě staršího traumatu mozku

Poranění hlavy a mozku může kromě akutních život ohrožujících stavů, jako jsou epidurální či subdurální krvácení, vzácně způsobit i hormonální dysbalanci.Všechny novinky