Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Dlouhodobá bezpečnost rekombinantního lidského růstového hormonu u dětí

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 16.11.2014

Dlouhodobá bezpečnost rekombinantního lidského růstového hormonu u dětí

S rozšířením léčby lidským rekombinantním růstovým hormonem je třeba neustále kontrolovat i bezpečnost jeho podávání. Zejména pak v dlouhodobých studiích, které mají nezastupitelnou vypovídající hodnotu. Jednu takovou studii uspořádali také lékaři z Columbia University Medical Center mezi lety 1985 a 2006 na téměř 55 000 dětech.

Design studie

Zavádění nových léků a terapeutických metod s sebou často nese riziko různých vedlejších účinků, přičemž některé jsou natolik vzácné, že se je podaří odhalit až po několika letech užívání. Proto je třeba neustále sledovat jak přínos nové léčebné metody, tak i její bezpečnost a výskyt případných nežádoucích účinků.

Studie pojmenovaná National Cooperative Growth Study zkoumala v letech 1985 až 2006 celkem 54 996 subjektů, kterým byla indikována léčba rekombinantním lidským růstovým hormonem. Subjekty byly sledovány od počátku léčby až do jejího vysazení, přičemž byly pečlivě zaznamenávány všechny nežádoucí účinky a nově diagnostikované nemoci.

Může léčba růstovým hormonem za novotvary?

Jako jeden z možných vedlejších účinků zvažovali lékaři zvýšený výskyt malignit u dětí léčených růstovým hormonem. To se však nepotvrdilo, neboť výskyt de novo malignit nebyl u dětí léčených růstovým hormonem signifikantně vyšší než u zdravé populace. U sekundárních nádorů po ozařování se nejčastěji vyskytovaly retinoblastomy, u kterých je podávání růstového hormonu rizikovým faktorem.

Dalším sledovaným onemocněním byl diabetes mellitus I. typu. Ten se vyvinul u 33 pacientů, přičemž dle statistik bylo očekáváno 37 případů. Diabetes II. typu se objevil u 20 pacientů a další typy diabetu u 8 pacientů.

Během léčby došlo ke dvěma úmrtím u pacientů s Praderovým-Williho syndromem a pěti úmrtím zapříčiněným disekcí aorty u pacientek s Turnerovým syndromem.

Hlášeno bylo také 11 případů akutního ledvinného selhání, včetně čtyř s letálním koncem. Rizikovým faktorem byl v tomto případě hypopituitarismus, který zvyšuje riziko adrenální nedostatečnosti.

Co studie přinesla

Ve více než dvacetileté studii bylo zjištěno, že podávání lidského rekombinantního růstového hormonu je zcela bezpečné. Nepotvrdily se tak obavy lékařů z možného zvýšeného výskytu malignit ani jiných patologií u malých pacientů. Jejich incidence je stejná nebo podobná jako u zdravé dětské populace.

(kam)

Zdroj: Bell J. et al.: Long-term safety of recombinant human growth hormone in children., J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jan; 95 (1): 167–77. Epub 2009 Nov 11.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genderové předsudky u dětí léčených růstovým hormonem

Ze statistiky vyplývá, že ve skupinách dětí léčených růstovým hormonem pro malý vzrůst se vyskytují asi dvakrát častěji chlapci než dívky. Australští vědci se tento stav pokusili vysvětlit na základě genderových předsudků. Výsledky pak publikovali v odborném lékařském periodiku The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Vliv BMI na růst u dětí

Je velmi dobře známo, že obezita je spojena se snížením spontánní i simulované sekrece růstového hormonu. O vlivu BMI ale tyto informace doposud chyběly. Cílem studie lékařů z bostonské Harvard Medical School tedy bylo zjistit, jaký je vliv BMI na sekreci růstového hormonu u dětí s malým vzrůstem.

Respirační deprese u pacientů s Praderovým-Williho syndromem vázaná na klonidinový stimulační test

Je známo, že pacienti s Praderovým-Williho syndromem (PWS) mohou trpět dechovými problémy, které jsou mimo jiné způsobeny svalovou hypotonií. Potíže se dostavují především ve spánku a patří k nim celé spektrum respiračních poruch, od alveolární hypoventilace s hypoxémií po spánkovou obstrukční apnoe.Všechny novinky