Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Růstový hormon

Kazuistika porucha růstu

Kazuistika porucha růstu

Tělesný růst je nejcitlivější dlouhodobý ukazatel zdraví jedince s neukončeným tělesným vývojem. Sledování a hodnocení tělesného růstu je jednou z nejvýznamnějších součástí každé preventivní prohlídky. U osmileté dívky byla praktickým lékařem pro děti a dorost konstatována progredující růstová porucha.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Porucha růstu u 11leté dívky s diabetem (kazuistika)

Porucha růstu u 11leté dívky s diabetem (kazuistika)

Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě zaujme v růstové percentilové síti místo, které mu je geneticky predikované, a v tomto percentilovém pásmu by mělo růst plynule po celé své dětské růstové období. Zpomalení nebo urychlení růstu po 2. roce života může signalizovat závažné onemocnění dítěte.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Amenorea u dospívající dívky

Amenorea u dospívající dívky

Stále častěji musíme v pediatrické péči řešit problematiku, která se dříve týkala dospívajících nebo již dospělých jedinců. Se zlepšováním životní úrovně dochází v rámci sekulárního trendu k posunu pohlavního dozrávání do nižších věkových kategorií.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Normalizace fibrinolýzy při podávání růstového hormonu u pacientů s hypopituitarismem

Normalizace fibrinolýzy při podávání růstového hormonu u pacientů s hypopituitarismem

Podávání růstového hormonu u dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu (GHD) normalizuje fibrinolýzu, což může přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob. Po jednom roce léčby byl prokázán příznivý vliv na vyplavování tkáňového aktivátoru plazminogenu (t-PA) z endoteliálních buněk navozeného žilní okluzí.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

Vliv podávání růstového hormonu na stav kostí u pacientů s deficitem růstového hormonu

Deficit růstového hormonu (RH) je spojen se sníženou kostní minerální denzitou (bone mineral density – BMD). Cílem předkládané studie bylo zjistit, jestli má suplementace RH nějaký vliv na BMD, kostní obrat a změny v mikroarchitektonice kosti. Zároveň se autoři snažili identifikovat faktory, které vliv RH na kosti ovlivňují.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH). Korelace mezi hladinou vitaminu D a osou růstový hormon (GH) – inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF1) již byla popsána.   celý článek
Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost