Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zvýšení aktivity relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří přestali dodržovat pravidelnost v léčbě natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2015

Zvýšení aktivity relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří přestali dodržovat pravidelnost v léčbě natalizumabem

Studie sledovala efektivitu natalizumabu v léčbě nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) v reálné klinické praxi. Podle jejích výsledků vede přechod od trvalé pravidelné léčby (tzv. perzistence k léčbě) natalizumabem k léčbě přechodně přerušované k nárůstu míry relapsů a s nimi souvisejících nákladů.

Natalizumab patří mezi prokazatelně účinná chorobu modifikující léčiva relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Efektivita v rámci randomizovaných kontrolovaných studií však nemusí zcela odpovídat efektivitě v podmínkách reálné klinické praxe. Předkládaná studie patří mezi několik málo prací, které se zabývaly hodnocením asociace mezi reálnou perzistencí k léčbě natalizumabem a s relapsy souvisejícími výstupy.

Cílem studie bylo jednak porovnat dopady konzistentní léčby ve srovnání s přechodně nedůsledným užíváním natalizumabu na výstupy související s relapsem nemoci a dále zhodnotit dopad ostatních léčebných vzorců na výstupy související s relapsem u pacientů, kteří zahájili léčbu natalizumabem.

Studie měla retrospektivní design. Pomocí databáze IMS PharMetrics Plus byli identifikováni pacienti s RS, kteří mezi lety 2006 a 2012 zahájili léčbu natalizumabem a pokračovali v ní minimálně další 2 roky. Perzistence v rámci roční periody byla definována jako absence minimálně 90denního přerušení léčby natalizumabem. Za relaps byla považována s RS související hospitalizace nebo ambulantní aplikace steroidů v průběhu 7 dnů. V rámci provedených analýz byla porovnávána pozorování založená na změnách v perzistenci a nonperzistenci k natalizumabu z roku na rok (např. přechod z perzistence na nonperzistenci) a odhad rozdílů v průměrném ročním počtu relapsů a průměrných ročních nákladech souvisejících s relapsy.

Do studie bylo zahrnuto celkem 2407 vhodných subjektů s minimálně dvouročním užíváním natalizumabu, což vyneslo 4770 meziročních vzorců léčby natalizumabem (každý zahrnutý subjekt přispěl 1–3 meziročními záznamy). V předešlém roce bylo 3187 léčebných vzorců perzistentních; z nich 731 (22,9 %) přešlo do nonperzistence. Zbývajících 1583 meziročních léčebných vzorců bylo v předešlém roce nonperzistentních; z nich 132 (8,3 %) přešlo do perzistence. Přechod od perzistence k nonperzistenci byl asociován s nárůstem průměrné míry relapsů o 0,23 (95% konfidenční interval [CI] = 0,12–0,35) a s nárůstem průměrných nákladů souvisejících s relapsy o 1346 dolarů (95% CI = 97–2595). Přechod od nonperzistence k perzistenci byl asociován s poklesem průměrné míry relapsů o –0,15 (95% CI = –0,32–0,017) i nákladů s nimi souvisejících o 1369 dolarů (95% CI = 2761–23).

Z výsledků studie je patrné, že přechod od dodržování léčby k léčbě přerušované má v reálné klinické praxi statisticky významný dopad na roční míru relapsů i s nimi souvisejících nákladů, které stoupají. Naopak přechod od nepravidelnosti v léčbě k léčbě trvalé vede k nesignifikantnímu poklesu sledovaných proměnných.

(the)

Zdroj: McQueen R. B., Livingston T., Vollmer T. et al. Increased relapse aktivity for multiple sclerosis natalizumab users who become nonpersistent: a retrospective study. J Manag Care Pharm 2015; 21 (3): 210–218.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při akutním relapsu roztroušené sklerózy je možné i u kojících žen podávat krátkodobě vysoké dávky methylprednisonu

36letá kojící matka byla léčená 3 dny vysokou dávkou methylprednisolonu z důvodu akutního relapsu roztroušené sklerózy. Na základě odebraných vzorků mateřského mléka byla zjištěna subterapeutická expozice kojence glukokortikoidu. Při krátkodobém intravenózním (i. v.) podávání methylprednisolonu je tedy možné v kojení pokračovat. Ještě většího omezení expozice kojence je možné dosáhnout odsunutím kojení za 2 až 4 hodiny po infuzi.

Fampridin SR zlepšuje u roztroušené sklerózy hybnost a kognitivní funkce

Léčba roztroušené sklerózy fampridinem s pomalým uvolňováním (SR) má příznivý vliv na různé domény hybnosti horních i dolních končetin a na kognitivní funkce. Ukázaly to nedávno publikované výsledky dánské studie.

Vakcinace proti lidskému papilomaviru nezvyšuje u žen riziko rozvoje roztroušené sklerózy

Některé publikované kazuistiky naznačují spojení mezi rozvojem demyelinizačních nemocí zahrnujících roztroušenou sklerózu (RS) a vakcinací proti lidskému papilomaviru. Observační studie týkající se velké kohorty pacientek, která pochází ze dvou skandinávských zemí a byla publikována v lednu 2015 v časopise JAMA, tyto obavy mírní.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy