Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zrakové funkce – vztah k nemohoucnosti a kvalitě života u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.1.2015

Zrakové funkce – vztah k nemohoucnosti a kvalitě života u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Test zrakových funkcí – low contrast visual acuity (LCVA) – se ukázal být citlivou metodou ke stanovení zrakových funkcí, ale také míry progrese disability u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Takto bylo vyhodnoceno použití testu u kohorty pacientů s RS léčených natalizumabem v klinické studii fáze 3 AFFIRM.

V analýze bylo studováno spojení zrakových funkcí s kvalitou života, nálezy vyšetření mozku magnetickou rezonancí a se skóre EDSS. Na začátku studie, v týdnech 52 a 104, podstoupili pacienti binokulární testování – měření LCVA (1,25% a 2,5% kontrast) a test HCVA (high-contrast visual acuity). Kvalita života ve spojení se zrakovými funkcemi byla stanovena pomocí škály Impact of Visual Impairment Scale (IVIS).

V různých testech posuzujících kvalitu života bylo skóre IVIS nejvíce spojené se zrakovými dysfunkcemi ve všech časových bodech studie. Větší objemy T1 a T2 lézí na MRI skenech byly spojeny s horšími skóre hodnotícími zrak. Klinicky významné zhoršení (progrese) při vyšetření LCVA bylo zaznamenáno u značného procenta pacientů a bylo zastoupeno také ve skupině nemocných, u kterých nedošlo k žádné progresi dle EDSS v průběhu posledních 2 let (21,9 % při 2,5% kontrastu, 26,2 % nemocných při 1,25% kontrastu). Testování HCVA bylo zhoršeno pouze u 3,7 % pacientů bez EDSS progrese.

Ve studii AFFIRM byly ztráty zrakových funkcí – měřeno pomocí LCVA – poměrně časté, objevovaly se u více než 20 % pacientů. Skóre měření LCVA i HCVA souvisela s některými aspekty kvality života. LCVA metoda nicméně poskytla informace o progresi disability, která nebyla zachycena pomocí EDSS skóre. Posuzování zrakových funkcí citlivou metodou tedy může přinést klinikům cenné informace.

(eza)

Zdroj: Chachin S., et al. Vision in a Phase 3 Trial of Natalizumab for Multiple Sclerosis: Relation to Disability and Quality of Life. J Neuroophthalmol 2014 Nov 3; doi: 10.1097/WNO.0000000000000173

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Remyelinizační terapie u roztroušené sklerózy?

Poslední dekáda přinesla řadu nových léků pro léčbu roztroušené sklerózy (RS). Se zavedením těchto léků byl dosažen v terapii RS velký pokrok. Léky používané v léčbě RS ovlivňují zejména zánět cestou modulace imunitního systému.

Efekt alfakalcidolu na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou

Únava představuje jeden z nejčastějších a současně jeden z nejvíce omezujících příznaků roztroušené sklerózy (RS). Neexistuje specifický lék schválený právě k ovlivnění únavy související s RS. Izraelští lékaři studovali efekt analoga vitamínu D – alfakalcidolu – v této indikaci.

Protilátky IgG a IgM proti lidskému herpesviru 6A/B korelují s výskytem relapsů a progresí u roztroušené sklerózy

Promořenost populace lidským herpesvirem 6A/B (HHV-6A/B) je vysoká, k primoinfekci dochází většinou již v dětském věku. Autoři ze španělského Madridu se rozhodli analyzovat vývoj titru protilátek IgG a IgM proti HHV-6A/B ve vztahu k průběhu roztroušené sklerózy (RS) u pacientů léčených během dvouletého sledování různými chorobu modifikujícími léky (DMTs).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy