Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zmírnění únavy při léčbě roztroušené sklerózy natalizumabem snižuje výskyt deprese a ospalosti

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Zmírnění únavy při léčbě roztroušené sklerózy natalizumabem snižuje výskyt deprese a ospalosti

Mezinárodní observační studie poukázala na význam parametrů subjektivně hodnocených pacientem při posuzování léčby roztroušené sklerózy. Zmírnění únavy při léčbě natalizumabem bylo spojeno se snížením výskytu deprese a ospalosti.

Cílem studie TYNERGY bylo posoudit souvislost mezi únavou u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) a depresí či ospalostí během dne při léčbě natalizumabem.

Zařazeno bylo 195 pacientů, z nichž 164 dokončilo studii. 71 % tvořily ženy a průměrný věk byl 40 let. Při vstupu do studie činila průměrná délka trvání RRRS 9 let, průměrné skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) 3,0 a 86 % pacientů již dříve užívalo chorobu modifikující léčbu, přičemž 2/3 pacientů prodělaly v předchozích 6 měsících relaps. Ve studii byli pacienti léčeni natalizumabem po dobu 1 roku. Únava byla hodnocena pomocí validovaného dotazníku FSMC specifického pro pacienty s roztroušenou sklerózou, deprese pomocí samostatně vyplňované škály CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) a ospalost během dne pomocí dotazníku ESS (Epworth Sleepiness Scale).

Po roce léčby natalizumabem se u více než 92 % pacientů únava zmírnila nebo zůstala nezměněná, a to v oblasti celkové, motorické i kognitivní složky. Podíl pacientů s depresí se snížil o 17 % (o 5 % klesl počet pacientů s mírnou depresí a o 12 % podíl pacientů s potenciální velkou depresí) a podíl pacientů, kteří byli bez ospalosti během dne, vzrostl o 13 %. Významným zjištěním byla signifikantní souvislost mezi snížením únavy a zmírněním deprese a ospalosti.

Tato studie prokázala, že natalizumab zmírňuje únavu u pacientů s RRRS a že toto zmírnění únavy je spojeno s poklesem výskytu deprese a ospalosti během dne. Zdůraznila, že při léčbě RS je třeba zohledňovat také parametry subjektivně hodnocené pacientem.

(zza)

Zdroj: Penner I. K., Sivertsdotter E. C., Celiu E. G., et al. Improvement in Fatigue during Natalizumab Treatment is Linked to Improvement in Depression and Day-Time Sleepiness. Front neurol. 2015 Feb 23; 6: 18; doi: 10.3389/fneur.2015.00018. eCollection 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Únik před klasickou léčbou roztroušené sklerózy k alternativám – možné důvody

Je udáváno, že řada nemocných trpících roztroušenou sklerózou (RS) užívá v průběhu terapie nějakou formu alternativní léčby. Většina studií ukázala, že toto se týká 50–70 % nemocných s RS. Typicky jde o kombinaci klasické terapie s terapií alternativní. Někteří nemocní však klasickou terapii zcela odmítají – je možné zjistit, co je k tomu vede?

Efektivní domácí kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Italští autoři hodnotili účinnost domácí kognitivní rehabilitace založené na videohře na zlepšení pozornosti, pracovní paměti či dalších parametrů u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS). Jednalo se konkrétně o videohru pro Nintendo Dr. Kawashima’s Brain Training (DKBT).

Jóga jako způsob rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou – metaanalýza zkušeností

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění vedoucí typicky k únavě, snížené mobilitě a v důsledku k významným změnám v kvalitě života. Jóga je založena na indické filozofii, je tradičně velmi komplexní ve vlivu na fyzickou aktivitu, ale také spiritualitu, meditaci a etiku. Byly revidovány přínosy jógy u řady neuropsychiatrických onemocnění, dosud však nebyl jednoznačně analyzován význam jógy jako intervence u nemocných s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy