Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Změny počtu lymfocytů související s léčbou natalizumabem přetrvávají dlouhodobě

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.4.2014

Změny počtu lymfocytů související s léčbou natalizumabem přetrvávají dlouhodobě

Natalizumab, protilátka proti alfa4-integrinu, vede k inhibici adheze lymfocytů k endoteliálním buňkám. Již dříve byl pozorován vzestup periferních T- a B-lymfocytů v souvislosti s léčbou natalizumabem, přičemž k těmto změnám docházelo relativně často po zahájení léčby. Jaké jsou změny v periferních lymfocytech, které souvisí s dlouhotrvající léčbou natalizumabem?

Italští vědci se zaměřili na 23 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), kteří byli natalizumabem léčeni nejméně 24–48 měsíců a u kterých byly ještě před zahájením léčby vyšetřeny lymfocytární podtřídy. Tyto hodnoty lymfocytů a poměr CD4/CD8 se nelišily od nálezů získaných vyšetřením krve 23 zdravých kontrol. Další vyšetření po zahájení léčby natalizumabem byly prováděny periodicky každých 3–6 měsíců, vždy před podáním injekce. V observačním období byla léčba natalizumabem u těchto pacientů hodnocena jako efektivní.

U všech pacientů byl ve srovnání se vstupní hodnotou pozorován vzestup lymfocytů v průběhu léčby natalizumabem, a to při každém dalším vyšetření. U T-lymfocytárních podtříd (jak CD4, tak i CD8) byla pozorována proporcionální změna, CD4/CD8 poměr tedy nebyl významněji změněn. U B-lymfocytů došlo ve vztahu k T- a NK-buňkám k významnému vzestupu (3,2krát oproti 1,88krát a 1,92krát, p< 0,0001). Tyto změny pak zůstaly víceméně konstantní v průběhu následujících 24–48 měsíců léčby.

Dle této práce je tedy efektivní léčba natalizumabem u pacientů s RRRS spojená se změnami v zastoupení lymfocytů. Tyto změny – vzestup počtu periferních lymfocytů, zejména B-lymfocytů, a stabilní nezměněná proporce T-lymfocytárních podtříd – přetrvávají i při dlouhodobém sledování pacientů v průběhu léčby.

(eza)

Zdroj: Koudriavtseva T. et al. Long term follow up of peripheral lymphocyte subsets in a cohort of multiple sclerosis patients treated with natalizumab. Clin Exp Immunol – publikováno online 6. ledna 2014; doi: 10.1111/cei.12261

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy