Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Změny chůze jako marker v časné fázi RS?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.2.2011

Změny chůze jako marker v časné fázi RS?


Chůze člověka patří mezi komplexní funkce a je ovlivněna mnoha faktory včetně svalové síly, svalového napětí, senzorických podnětů, koordinace i kognitivních funkcí. U roztroušené sklerózy (RS) představují poruchy chůze jeden z nejvíce markantních příznaků a v průběhu choroby se s ním může setkat až 80 % pacientů. Ze starší studie, provedené koncem 80. let minulého století, vyplynulo, že pacient s RS může dosáhnout fáze postižení chůze s unilaterální oporou v průměru za 16 let.

Ke kvantitativnímu hodnocení poruchy chůze u RS slouží tzv. rozšířená stupnice stavu invalidity (expanded disability status scale, EDSS), jež je sice zaměřena na vzdálenost, kterou pacient ujde, ale nehodnotí kvalitu chůze. V klinických studiích jsou dále hodnoceny změny rychlosti chůze pomocí tzv. Timed 25-foot walk testu.

Problematika poruch chůze u pacientů s RS se stala předmětem studie lékařů Neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Do studie bylo zařazeno 77 pacientů s RS ve věku 19–72 let, s hodnotou EDSS skóre 0–6,5 a délkou onemocnění rok až 37 let. Pacienti se podrobili neurologickému vyšetření (včetně zhodnocení EDSS), proběhlo vyplnění dotazníku „walking scale MSWS-12“ a účastnící studie byli také testováni pomocí měřicího systému GAITRite, což je pětimetrový přenosný a počítačem snímaný chodník, který elektronicky registruje tlak chodidel či pomůcek. Kontrolní skupina byla sestavena z 27 dobrovolníků bez neurologických či ortopedických problémů ve věku 22–67 let.

Z výsledků vyplynulo, že průměrná normalizovaná rychlost chůze byla při testu maximální rychlosti chůze nižší u pacientů s RS než u zdravých osob z kontrolní skupiny, a to i u pacientů s minimálním postižením s EDSS 2,0–2,5. U pacientů s EDSS 0–6,0 byl při testu maximální rychlosti chůze zaznamenán významně prodloužený interval opory oběma chodidly v porovnání s kontrolní skupinou. Pacienti s EDSS 6,5 používající při chůzi oboustrannou oporu nebyli schopni významně zvýšit rychlost chůze při změně z běžné na maximální rychlost.

Je známo, že subklinické poruchy chůze se vyskytují již u pacientů s nízkým EDSS a změny prostorových a časových parametrů chůze lze ozřejmit i u pacientů s EDSS 0–1,5. Jako významný marker při poškození chůze v časných stadiích onemocnění RS se jeví interval, během kterého jsou při chůzi chodidla obou dolních končetin v kontaktu se zemí (tzv. fáze double support). Tento interval byl u pacientů s RS signifikantně prodloužen.

(moa)

Zdroj: Zdravotnické noviny 2010, č. 32, příloha ZDN 39/2010, s.3.


 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Jak ukázaly starší studie založené na hodnocení snímků z magnetické rezonance, u některých pacientů se vyskytují v mozku abnormality, které by za normálních okolností svědčily pro demyelinizační onemocnění, nicméně pacienti jsou klinicky zcela asymptomatičtí.

Reakce na interferon beta předpovídá průběh onemocnění u roztroušené sklerózy

Ačkoliv je interferon beta používán k potlačení aktivity onemocnění u roztroušené sklerózy (RS), zatím se příliš mnoho neví o tom, jakým mechanismem účinkuje. Navíc se reakce jednotlivých pacientů na jeho podání velice liší.

Vliv infekční mononukleózy a nikotinismu na rozvoj roztroušené sklerózy

Predispozice pro vznik roztroušené sklerózy je ovlivněna genetickými faktory a rizikovými vlivy okolního prostředí. Mezi základní vlivy okolního prostředí se řadí infekce virem Epstein-Barrové, manifestující se jako infekční mononukleóza (IM), a nikotinismus.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy