Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Změna léčby roztroušené sklerózy z natalizumabu na fingolimod může zvýšit výskyt relapsů

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.6.2014

Změna léčby roztroušené sklerózy z natalizumabu na fingolimod může zvýšit výskyt relapsů

Převedení pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) z léčby natalizumabem na fingolimod bylo v nedávno publikované německé studii spojeno se zvýšeným výskytem relapsů během prvního roku po změně léčby. Prediktorem výskytu relapsů při léčbě fingolimodem bylo EDSS skóre > 3 při posledním hodnocení během fáze převádění léčby.

Do této studie bylo zařazeno 33 pacientů, kteří byli léčeni natalizumabem nejméně jeden rok a poté během 24 týdnů převedeni na podávání fingolimodu. Během průměrné délky sledování léčby fingolimodem 81 týdnů byl hodnocen roční výskyt relapsů a vývoj skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Celkem došlo k relapsu u 20 (61 %) pacientů, přičemž během léčby fingolimodem to bylo u 16 (48 %) pacientů. Nejčastěji se relapsy objevovaly mezi 13. a 24. týdnem po vysazení natalizumabu. Nejsilnějším prediktorem výskytu relapsu při následné léčbě fingolimodem bylo poslední zjištěné skóre EDSS > 3 během fáze změny léčby (relativní riziko 3,27). Bez relapsu bylo 75 % pacientů s EDSS ≤ 3, ale jen 18 % pacientů s EDSS > 3.

Autoři připomínají, že riziko spojené s podáváním natalizumabu je třeba porovnat s rizikem relapsu po jeho vysazení.

(zza)

Zdroj: Hoepner R., Havla J., Eienbröker C., et al. Predictors for multiple sclerosis relapses after switching from natalizumab to fingolimod. Mult Scler. 2014 May 19; pii: 1352458514533398. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná perorální antikoncepce má příznivý vliv na průběh roztroušené sklerózy

V retrospektivní studii se 174 ženami s roztroušenou sklerózou (RS) bylo podávání kombinované perorální antikoncepce zejména v kombinaci s imunomodulační léčbou spojeno s nižší závažností a příznivějším vývojem tohoto onemocnění.

Podávání chorobu modifikujících léků a nízký výskyt relapsů u roztroušené sklerózy před otěhotněním snižují riziko relapsů po porodu

Nové zjištění, že zvýšený výskyt relapsů roztroušené sklerózy (RS) po porodu není tak markantní u pacientek, které před otěhotněním užívaly chorobu modifikující léky a měly nízký roční výskyt relapsů, může být základem pro strategii léčby žen s RS, které plánují těhotenství.

Vitamín D jako časný prediktor aktivity a progrese roztroušené sklerózy

Studie týmu evropských a amerických autorů, jejímž předmětem byl původně vliv zahájení léčby RS interferonem beta-1b na její výsledky, dospěla k překvapivým závěrům, jak významně ovlivňuje koncentrace vitamínu D aktivitu a progresi onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy