Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.3.2015

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Natalizumab je monoklonální protilátka cílená proti alfa4-integrinu. Omezuje vstup zánětlivých mononukleárních buněk do centrálního nervového systému. Typicky je podávaná v intervalu 4 týdnů a tento dávkovací režim byl dostatečně prověřen a nabízí vysokou účinnost v léčbě RS – vede ke snížení výskytu klinických relapsů i zamezení objevení se nových lézí v CNS při zobrazení magnetickou rezonancí.

Ideou prodloužení dávkovacího intervalu je zachovat účinnost natalizumabu a současně snížit míru expozice tomuto léku. Autoři článku publikovaného v časopise Therapeutic Advances in Neurological Disorders pracovali s kohortou pacientů, kteří dostávali natalizumab v intervalu 6–8 týdnů namísto typického dávkovacího schématu.

Studie byla retrospektivní, byli do ní zařazeni pacienti s RS léčení ve dvou specializovaných amerických centrech. Celkově zde bylo léčeno 361 pacientů, kteří dostávali natalizumab po dobu nejméně 6 měsíců (22 ± 13 měsíců). Z této skupiny pacientů pak 96 jedinců dostávalo v určitém okamžiku natalizumab v prodlouženém dávkovacím schématu po dobu minimálně 6 měsíců (20 ± 11 měsíců). V průběhu sledování autoři nepozorovali signifikantní rozdíl v míře relapsů mezi pacienty léčenými natalizumabem dle klasického schématu (13 %) či schématu s prodlouženým dávkováním (13 %).

Jak tedy autoři shrnují, natalizumab potvrdil svoji účinnost v kontrole RS i při delším dávkovacím intervalu, přičemž byla pozorována poměrně malá míra relapsů. Prodloužené dávkovací schéma by tak mohlo být možným léčebným režimem, což ale musí potvrdit ještě další prospektivní studie.

(eza)

Zdroj: Bomprezzi R., Pawate S. Extended interval dosing in natalizumab: a two-center, 7-year experience. Ther Adv Neurol Disord Sep 2014; 7 (5): 227–231; doi: 10.1177/1756285614540224

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.

Další zkušenost z reálné praxe potvrdila účinnost natalizumabu

Předchozí studie již prokázaly, že natalizumab představuje efektivní léčbu relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Zkušenost z reálné klinické praxe u velké skupiny portugalských pacientů potvrdila dobrou toleranci a efekt v redukci míry relapsů a stabilizaci onemocnění u pacientů s RRRS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy