Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zlepšení kognitivních funkcí je u pacientů léčených natalizumabem spojeno s poklesem plazmatických hladin osteopontinu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.11.2013

Zlepšení kognitivních funkcí je u pacientů léčených natalizumabem spojeno s poklesem plazmatických hladin osteopontinu

Srpnové vydání Brain, Behavior and Immunity přineslo výsledky italské studie popisující efekt dvouleté terapie natalizumabem na plazmatické hladiny osteopontinu, kognitivní funkce a únavu u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS).

Do studie bylo zařazeno celkem 49 pacientů s RRRS indikovaných k léčbě natalizumabem jako terapii druhé volby. Kontrolní skupinu pak tvořilo 24 dosud neléčených pacientů s RRRS a 22 zdravých kontrol. Hladiny osteopontinu byly stanoveny metodou ELISA, kognitivní porucha pak pomocí tzv. cognitive impairment indexu (CII).

Pacienti indikovaní k terapii natalizumabem měli vyšší vstupní hladiny osteopontinu (65,42 ng/ml, p = 0,013), než tomu bylo u zdravých kontrol (53,20 ng/ml), hladiny se ale nelišily od hladin u dosud neléčených pacientů s RRRS (67,70 ng/ml). U 30,6 % těchto pacientů byla také zaznamenána kognitivní porucha (selhání ≥ 3 testů) a 47,6 % si stěžovalo na únavu narušující každodenní činnosti (FSS skóre ≥ 4,5). V průběhu terapie byl zaznamenán výrazný pokles průměrných hladin osteopontinu (p < 0,005), hodnot CII (p < 0,005) a průměrného FSS skóre (p < 0,05). Výchozí hladiny osteopontinu významně korelovaly (p = 0,002) se vstupními hodnotami CII a pokles hodnot CII během léčby natalizumabem významně koreloval s poklesem hladin osteopontinu (p < 0,05). Naproti tomu mezi hladinami osteopontinu a FSS skóre nebyly nalezeny žádné korelace před ani v průběhu léčby natalizumabem.

Terapie natalizumabem tedy vedla u pacientů s RRRS ke snížení plazmatických hladin osteopontinu a také ke zlepšení kognitivních funkcí i zmírnění únavy. Tyto nálezy by naznačovaly, že zlepšení kognitivních funkcí je spojeno s poklesem plazmatických hladin osteopontinu.

(mik)

Zdroj: Iaffaldano P., Ruggieri M., Viterbo R. G., et al. The improvement of cognitive functions is associated with a decrease of plasma Osteopontin levels in Natalizumab treated relapsing multiple sclerosis. Brain Behav Immun. 2013 Aug 30; pii: S0889-1591(13)00420-0; doi: 10.1016/j.bbi.2013.08.009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Elektronická dokumentace může zkvalitnit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

Systém elektronické dokumentace pacientů s roztroušenou sklerózou dostupné prostřednictvím internetu s názvem MSDS 3D umožňuje vkládání, kontrolu a sdílení údajů o návštěvách, provedených vyšetřeních a léčbě mezi lékaři různých specializací a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Rituximab u neuromyelitis optica je dlouhodobě efektivní a bezpečnou léčbou

Terapie pacientů s neuromyelitis optica (NMO) či onemocněním tvořícím spektrum NMO (NMOSD) je různorodá. Jednou z možností je podávání protilátky proti CD20+ lymfocytárnímu antigenu, tedy B-lymfocytům, rituximabu.

Belgický model obecně platného postupu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neurogenní dysfunkcí dolních močových cest

V Belgii vypracovali neurologové a urologové konsenzuální algoritmus vyšetření neurogenní dysfunkce dolních močových cest (NLUTD) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy