Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zkušenosti s monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi pomocí magnetické rezonance

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.2.2011

Zkušenosti s monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi pomocí magnetické rezonance


V pohledu na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) došlo v posledních letech k výrazným změnám. Dnes je upřednostňován koncept dvoustupňového postižení s dominancí zánětu v časné fázi onemocnění. S postupem choroby dochází ke generalizaci zánětlivého procesu a převládnutí degenerativních procesů v oblasti mozku.

V současné době je terapie RS schopna postihnout pouze zánětlivé procesy a nejsou k dispozici léky vedoucí k obnově zničených nervových vláken. Úloha magnetické rezonance (MR) plní u RS dvě základní role. Tou první je ověření klinického podezření na RS a vyloučení jiných onemocnění CNS, k čemuž slouží diagnostický protokol. Druhá úloha MR spočívá v monitoraci průběhu nemoci a predikci klinického zhoršení, k čemuž slouží monitorovací protokol, rovněž vycházející z konvenčního MR zobrazení.

Autoři studie, prováděné v rámci radiodiagnostické a neurologické kliniky LF UK a VFN v Praze se zaměřili na vypracování nejvhodnějšího MR monitorovacího protokolu, který by vyhovoval po stránce zobrazení obou patologických dějů, měl nízkou časovou náročnost a umožnil zavést sledování pacientů s RS touto metodou do klinické praxe.

Celkem bylo vyhodnoceno vyšetření MR u 1138 pacientů s RS či klinicky izolovaným syndromem. Z celkového počtu bylo 737 pacientů z běžné klinické praxe (nespadali zatím do žádné studie). Jednalo se o pilotní projekt, přičemž 271 pacientů již bylo vyšetřeno po jednom roce a 73 pacientů po dvou letech. Prezentovaná data jsou tedy zatím pouze průřezová.

U pacientů bylo provedeno měření objemu ložisek v sekvenci FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) a měření atrofie mozku. Při vstupním vyšetření byl určován tzv. brain parenchymal fraction (BPF), tj. poměr objemu samotného mozku k objemu mozku a likvorových prostor. Při dalších kontrolách byl vyčíslen procentuální úbytek mozkové tkáně, vztažený k této počáteční hodnotě. V době MR vyšetření proběhlo také zhodnocení klinického stavu pomocí rozšířené stupnice míry klinického postižení (Expanded disability status scale – EDSS skóre).

Střední hodnota vstupního objemu ložisek byla 1,68 cm3, BPF 85,62 a hodnota EDSS skóre byla 2. Po roce byla střední hodnota objemu ložisek 1,77 cm3, procentuální úbytek parenchymu mozku -0,14 a EDSS skóre 2. Po dvou letech byl objem ložisek 1,86 cm3, úbytek parenchymu mozku -0,20 % a EDSS skóre 2.

Závěrem bylo konstatováno, že zvolené měření objemu ložisek a atrofie se ukazuje jako optimální metoda pro detekci probíhajících patologických procesů u RS. Podle výsledků MR je zkoušena optimalizace léčby RS (u rychle narůstajícího objemu ložisek a pokračující atrofizaci mozku je prováděna eskalace terapie).

(moa)

Zdroj: Vaněčková M, Seidl Z, Krásenský J, Horáková D, Havrdová E, Němcová J, Daneš J. Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Cesk Slov Neurol N 2010;73/106(4):716–720.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny chůze jako marker v časné fázi RS?

Chůze člověka patří mezi komplexní funkce a je ovlivněna mnoha faktory včetně svalové síly, svalového napětí, senzorických podnětů, koordinace i kognitivních funkcí. U roztroušené sklerózy (RS) představují poruchy chůze jeden z nejvíce markantních příznaků a v průběhu choroby se s ním může setkat až 80 % pacientů.

Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Jak ukázaly starší studie založené na hodnocení snímků z magnetické rezonance, u některých pacientů se vyskytují v mozku abnormality, které by za normálních okolností svědčily pro demyelinizační onemocnění, nicméně pacienti jsou klinicky zcela asymptomatičtí.

Reakce na interferon beta předpovídá průběh onemocnění u roztroušené sklerózy

Ačkoliv je interferon beta používán k potlačení aktivity onemocnění u roztroušené sklerózy (RS), zatím se příliš mnoho neví o tom, jakým mechanismem účinkuje. Navíc se reakce jednotlivých pacientů na jeho podání velice liší.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy