Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zesílený axonální metabolismus během časné léčby natalizumabem u relaps-remitující roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2015

Zesílený axonální metabolismus během časné léčby natalizumabem u relaps-remitující roztroušené sklerózy

Podle výsledků předkládané práce se zdá, že natalizumab podávaný u relaps-remitující roztroušené sklerózy zvyšuje v poškozené bílé hmotě koncentraci některých mozkových metabolitů.

Výrazný klinický efekt natalizumabu u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) může být pravděpodobně vysvětlován jeho blahodárným vlivem na fungování axonů. Longitudinální práce holandských autorů studovala efekt natalizumabu na absolutní koncentrace celkového N-acetylaspartátu, markeru neuronální integrity, a ostatních mozkových metabolitů u pacientů s RRRS.

Do observační studie bylo zahrnuto 25 pacientů s RRRS zahajujících léčbu natalizumabem a 18 odpovídajících pacientů s RRRS pokračujících v léčbě interferonem β nebo glatirameracetátem spolu s 12 zdravými kontrolami. Studie probíhala 18 měsíců. Sledované subjekty byly každých 6 měsíců vyšetřovány MR spektroskopií včetně krátkého TE 2D-MR zobrazení s absolutní kvantifikací celkového N-acetylaspartátu, kreatinu a fosfokreatinu, cholin obsahujících sloučenin, myo-inositolu a glutamátu. Koncentrace byly stanoveny pro poškozenou bílou hmotu, normálně vypadající bílou hmotu a šedou hmotu.

Na začátku studie byly u obou skupin pacientů nalezeny nižší koncentrace celkového N-acetylaspartátu, kreatinu a fosfokreatinu v poškozené bílé hmotě v porovnání s normální bílou hmotou. V poškozené bílé hmotě pacientů léčených natalizumabem byly navíc nižší hladiny glutamátu. U těchto pacientů došlo k časnému významnému nárůstu metabolitů v poškozené bílé hmotě v případě celkového N-acetylaspartátu (7 %; P < 0,001), kreatinu a fosfokreatinu (6 %; P = 0,042) a glutamátu (10 %; P = 0,028). Objem léze přitom zůstal nezměněn. U pacientů léčených interferonem β nebo glatirameracetátem nebyla v rámci sledovaných metabolitů zaznamenána žádná významná změna v poškozené bílé hmotě, zatímco celkový objem mozkových lézí vzrostl.

U pacientů léčených natalizumabem došlo v poškozené bílé hmotě k nárůstu celkového N-acetylaspartátu, kreatinu a fosfokreatinu a glutamátu. Tento vzestup koncentrace metabolitů může svědčit pro zesílený axonální metabolismus.

(the)

Zdroj: Wiebenga O. T., Klauser A. M., Schoonheim M. M. et al. Enhanced Axonal Metabolism during Early Natalizumab Treatment in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. AJNR Am J Neuroradiol – publikováno online 25. března 2015; doi: 10.3174/ajnr.A4252

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při akutním relapsu roztroušené sklerózy je možné i u kojících žen podávat krátkodobě vysoké dávky methylprednisonu

36letá kojící matka byla léčená 3 dny vysokou dávkou methylprednisolonu z důvodu akutního relapsu roztroušené sklerózy. Na základě odebraných vzorků mateřského mléka byla zjištěna subterapeutická expozice kojence glukokortikoidu. Při krátkodobém intravenózním (i. v.) podávání methylprednisolonu je tedy možné v kojení pokračovat. Ještě většího omezení expozice kojence je možné dosáhnout odsunutím kojení za 2 až 4 hodiny po infuzi.

Fampridin SR zlepšuje u roztroušené sklerózy hybnost a kognitivní funkce

Léčba roztroušené sklerózy fampridinem s pomalým uvolňováním (SR) má příznivý vliv na různé domény hybnosti horních i dolních končetin a na kognitivní funkce. Ukázaly to nedávno publikované výsledky dánské studie.

Vakcinace proti lidskému papilomaviru nezvyšuje u žen riziko rozvoje roztroušené sklerózy

Některé publikované kazuistiky naznačují spojení mezi rozvojem demyelinizačních nemocí zahrnujících roztroušenou sklerózu (RS) a vakcinací proti lidskému papilomaviru. Observační studie týkající se velké kohorty pacientek, která pochází ze dvou skandinávských zemí a byla publikována v lednu 2015 v časopise JAMA, tyto obavy mírní.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy