Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zahájení léčby intramuskulárním interferonem beta-1a během první epizody demyelinizace u RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 18.10.2010

Zahájení léčby intramuskulárním interferonem beta-1a během první epizody demyelinizace u RS


Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění postihuje typicky ženy, a to ve věku mezi 20 a 40 lety. Diagnóza je stanovena na základě výskytu minimálně dvou epizod demyelinizace, které jsou odlišné co do anatomické lokalizace v CNS, tak i časově.


Jistotu v diagnostice pak poskytne zobrazení mozku magnetickou rezonancí (MRI) s nálezem demyelinizačních lézí. Přítomnost takovýchto lézí u pacientů s izolovaným syndromem zrakového nervu (optická neuritis), míchy (inkompletní transverzální myelitis), mozkového kmene nebo mozečku je spojeno s vysokým rizikem klinicky definitivní RS.


U pacientů s potvrzenou diagnózou RS se jako přínosná ukázala terapie interferonem beta. Zpomaluje totiž progresi nemoci, snižuje míru klinických relapsů, dle MRI omezuje rozvoj mozkových lézí a atrofie mozku. Na druhou stranu nebylo zřejmé, zda má tato léčba pro pacienty význam v časnějších fázích nemoci. Na tuto otázku však odpovídá následující randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná klinická studie. Jejím cílem bylo určit, jestli týdenní intramuskulární aplikace interferonu beta-1a u pacientů s první epizodou demyelinizace a s MRI prokázanou předcházející subklinickou demyelinizací mozku snižuje incidenci klinicky definitivní RS.


Do studie bylo zahrnuto 383 pacientů, kteří prodělali první akutní klinickou epizodu demyelinizace a měli nález předchozí subklinické demyelinizace na MRI. Po vstupní léčbě kortikoidy byli pacienti randomizováni, přičemž 193 z nich dostávalo 30 μg interferonu beta-1a v týdenních intramuskulárních injekcích a 190 dostávalo placebo. Výstupními body studie byl rozvoj klinicky definitivní RS a změny v MRI nálezech na mozku.


Během tříletého sledování byla kumulativní pravděpodobnost rozvoje klinicky definitivní RS signifikantně nižší ve skupině léčené interferonem beta-1a než ve skupině léčené placebem. Kromě toho došlo ve skupině léčené interferonem beta-1a k relativnímu snížení množství mozkových lézí a menšímu výskytu lézí nových nebo zvětšujících se. Zahajovací terapie interferonem beta-1a v době první epizody demyelinizace je tedy pro pacienty s MRI potvrzenými mozkovými lézemi jednoznačně prospěšná.


(pes)


Zdroj: N Engl J Med. 2000; 343 (13): 898–904.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

MUDr. Marta Vachová - zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Marta Vachová. hovoří o zkušenostech s léky ovlivňujícími průběh onemocnění v klinické praxi.

Pacientům s roztroušenou sklerózou pomáhá intermitentní pohybová aktivita

Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou schopni cvičit déle, pokud dodržují intermitentní přestávky na oddech. Toto tvrzení bylo prezentováno na 24.výroční konferenci Společnosti pro roztroušenou sklerózu a vědci dodávají, že tento přístup může pacientům zajistit větší přínos ze cvičení a fyzikální terapie.

Nízká hladina vitamínu D v prenatálním období může zvýšit riziko roztroušené sklerózy


Jak vyplývá ze závěrů nové studie, poměrně důležitou úlohu při rozvoji roztroušené sklerózy v pozdějším životě může hrát expozice vitamínu D ještě před narozením.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy