Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vztah vitamínu D a roztroušené sklerózy – výsledky metaanalýzy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.2.2011

Vztah vitamínu D a roztroušené sklerózy – výsledky metaanalýzy

Se vzrůstající vzdáleností od rovníku je pozorována vyšší incidence roztroušené sklerózy (RS). Tento fakt vedl k četným otázkám o úloze vitamínu D, syntetizovaného v lidské kůži pomocí UV záření, v etiopatogenezi RS. Mezi oblasti zájmu patří asociace hladiny vitamínu D s RS a rozdíly ve výskytu RS u osob získávajících vitamín D prostřednictvím stravy a vlivem slunečního záření. Otázkou zůstává, nakolik je vliv vitamínu D na RS geneticky predisponován a jaký vliv má léčba vitamínem D na průběh RS.

Autoři studie provedli metaanalýzu recenzovaných vědeckých studií uveřejněných v databázi PubMed, které se zabývaly problematikou vitamínu D a roztroušené sklerózy. K další podrobnější analýze bylo vybráno 52 prací.

Při hodnocení hladiny vitamínu D u pacientů s RS byly v 8 studiích prokázány signifikantně snížené hodnoty ve srovnání s hladinami vitamínu D u zdravých dobrovolníků. Při zjišťování vlivu expozice slunečního záření a riziku výskytu RS byla v 5 studiích nalezena nepřímá korelace. Největší benefit slunečního záření na riziko výskytu RS byl nalezen v období dětství a adolescence.

Srovnání konzumpce vitamínu D v přídavcích a prostřednictvím stravy ukázalo, že podávání sledovaného vitamínu v dětství prostřednictvím různých lékových forem má podstatně větší efekt než pouhá strava bohatá na vitamín D (Munger et al., 2004). Nicméně některé studie popisovaly snížení progrese onemocnění u pacientů s RS, kterým byl do stravy podáván přídavek rybího oleje, některé dokonce uváděly možný (ale signifikantně nevýznamný) vztah konzumpce oleje z tresčích jater a výskytu RS u skupiny jedinců vystavených v dětství pouze minimálnímu slunečnímu záření (Kampman, 2006).

Monitorací polymorfismu genu spojeného s vitamínem D (VDRG) a výskytem RS nebyly prokázány jednoznačné výsledky, což může být dáno i rozdílným designem studií. Podávání vitamínu D mělo za následek signifikantní zvýšení hladiny TGF-β, který je považován za protizánětlivý cytokin a u pacientů s RS je nalézána jeho snížená hladina. Naproti tomu prozánětlivý interleukin-2, bývá u pacientů s RS zvýšen a po aplikaci vitamínu D dochází k jeho signifikantnímu poklesu. Protože však zmíněné výsledky pocházejí ze studií s malým počtem pacientů, nemůže být na základě stávajících vědomostí léčba vitamínem D u pacientů s RS prozatím jednoznačně doporučena.

(moa)

Zdroj: Rafique I., Frederiksen J. L.: A Complete Literature Survey: Vitamin D and Multiple Sclerosis – What is Clearly Evident? ENJ 2010; 2: (2), 113–120.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů.

Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience – existuje příčinná souvislost?

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích kauzálně spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí – CCSVI (Zamboni, 2009). 


gMS-Classifier2 – prediktivní biomarker u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy

Predikce aktivity choroby u pacientů s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) zůstává důležitým aspektem péče. Nález prognostického biomarkeru vysoké aktivity relapsů v podobě jednoduchého krevního testu by znamenal velký pokrok v péči o tyto nemocné. Biomarker gMS-Classifier2, který byl poprvé použit ve studii BENEFIT, byl připraven ke sledování relapsové aktivity u pacientů s nově vzniklou RSVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy