Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vztah titrů protilátek proti natalizumabu k predikci jejich perzistence

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.2.2013

Vztah titrů protilátek proti natalizumabu k predikci jejich perzistence

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění CNS, které je imunologicky podmíněné a v jehož patogenezi hraje důležitou roli migrace autoreaktivních aktivovaných T-lymfocytů z periferie do CNS. Natalizumab (NA), monoklonální protilátka proti α4-integrinu, blokuje zmíněnou migraci T-buněk do CNS. U 9 % pacientů však dojde v průběhu terapie ke vzniku protilátek proti NA, které snižují účinnost terapie. Ke tvorbě protilátek proti NA dochází typicky v prvních měsících po zahájení léčby, u pacientů s prokázanými perzistujícími protilátkami se doporučuje přerušení terapie. Protilátky proti NA jsou detekovatelné metodami ELISA, séra pacientů jsou při vyšetření klasifikována jako negativní či pozitivní, čímž je stanoveno množství protilátek nutné k neutralizaci NA.

Autoři studie předpokládali, že dle výše titru protilátek proti NA lze provést časnou identifikaci pacientů, u kterých přetrvává perzistence tohoto nálezu. Dle této hypotézy by měly být nízké titry protilátek proti NA spojeny s přechodným charakterem výskytu, vysoké titry protilátek by naopak u pacientů předpovídaly dlouhodobé přetrvávání těchto protilátek.

V rámci studie byly u 525 pacientů léčených NA vyšetřeny hladiny protilátek proti NA ve 3 a 6 měsících po zahájení léčby. U 43 (8,2 %) pacientů byly tyto hladiny pozitivní, u části těchto pacientů (n-30) byly hladiny protilátek stanoveny do skupiny pomocí rozšířené metody ELISA. Hodnoty titrů protilátek u pacientů, kteří byli hodnoceni jako perzistentně pozitivní (n-18), byly vyšší než u pacientů přechodně pozitivních (n-12). V rámci studie byla stanovena hodnota cut-off 150 ATU, která predikovala perzistenci protilátek, tato metoda měla senzitivitu 83 %, specificitu 100 % a diagnostickou přesnost 90 %. Při překročení cut-off hodnoty protilátek bylo doporučeno přerušení podávání NA.

Autoři studie doporučují provádět hodnocení titru protilátek proti NA extendovanou metodu ELISA každé 3 měsíce. Tato metoda umožňuje identifikaci pacientů s vysokými titry protilátek proti NA, u nichž je doporučeno přerušit léčbu, na rozdíl od skupiny pacientů s tranzientními nízkými titry protilátek, u nichž je možno podávání NA nepřerušovat.

(moa)

Zdroj: Poul Erik H. Jensen, Nils Koch-Henriksen, Finn Sellebjerg, Per S Sørensen. Prediction of antibody persistency from antibody titres to natalizumab. Mult Scler 2012 18: 1493 originally published online 27 March 2012; doi: 10.1177/1352458512441688

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nález časného makulárního edému při léčbě fingolimodem u pacientky s roztroušenou sklerózou

Autoři prezentují případ 34leté ženy s relaps-remitující formou roztroušené sklerózy, u které se při léčbě s fingolimodem (FM) rozvinul bilaterální cystoidní makulární edém. Pacientka prodělala 2 epizody optické neuritidy, korigovaný vizus před terapií fingolimodem byl 6/7,5 a 6/5.

Anorektální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Problémy s vyprazdňováním a fekální inkontinence jsou častými projevy u pacientů s neuromuskulárním onemocněním. Autoři přehledové americké studie se zabývali touto problematikou u pacientů s roztroušenou sklerózou a na základě literárních rešerší z 33 vědeckých článků zpracovali údaje o její prevalenci, patofyziologii, vlivu a možnostech léčby.

Možnosti detekce proteinových biomarkerů v mozkomíšním moku u pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému. V průběhu nemoci dochází k poškozování myelinových pochev obklopujících axony a také k poškozování axonů jako takových.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy