Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vyšší riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie spojené s užíváním natalizumabu u pacientů s nižší tělesnou váhou?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.6.2013

Vyšší riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie spojené s užíváním natalizumabu u pacientů s nižší tělesnou váhou?

Natalizumab je efektivním lékem v léčbě roztroušené sklerózy (RS). S podáváním natalizumabu může být spojen výskyt progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Faktory, které byly stanoveny jako rizikové pro rozvoj PML, jsou pozitivita protilátek proti JC viru na začátku terapie a délka léčby. Výsledky studie nedávno publikované na 65. výročním zasedání American Academy of Neurology (AAN) v San Diegu naznačují jedno z dalších možných rizik, které zvyšují riziko rozvoje PML, a tím je nízká váha.

V popisovaném výskytu PML u pacientů s RS existuje tzv. EU/US paradox, kdy výskyt PML je cca o 54 % vyšší v EU ve srovnání s předpokládaným výskytem založeným na distribuci ve světě obecně. Tento paradox může být alespoň částečně vysvětlen faktem, kdy demograficky jsou populace užívající natalizumab velmi rozdílné nejen věkově, ale i dle váhy.

Koncentrace natalizumabu v krvi s časem stoupá. V této studii zaměřené na farmakokinetiku a farmakodynamiku natalizumabu se navíc ukázalo, že vysoké koncentrace natalizumabu se objevují zejména u pacientů s nízkou tělesnou váhou. Autoři studie sesbírali demografická a klinická data o 301 pacientech z jejich kliniky a srovnali je s daty obdobných pacientů odjinud. V kohortě bylo dohromady 38 pacientů s PML. Pokud šlo o koncentraci léku, výsledky ukázaly úzkou korelaci mezi saturací léku ve VLA-4 lymfocytech a koncentrací v plazmě na kilogram. Dále autoři stratifikovali saturaci dle tělesné váhy a koncentrace a došli k názoru, že většina pacientů se saturací 90–95 % patřila do kategorie s nízkou tělesnou váhou a současně také mezi ty, u kterých byla nalezena vyšší koncentrace natalizumabu. Při bližším zkoumání 38 pacientů s PML byl jejich medián váhy 64 kg (průměrně 70 kg) a nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi pacienty z Evropy a USA, pokud šlo o váhové rozložení. Dalším zjištěním vycházejícím ze studie bylo, že při prodloužení dávkovacího intervalu (ze standardních 28–30 dnů na 48 dnů) došlo k signifikantnímu snížení průměrné koncentrace natalizumabu.

Jde tedy o jeden z možných faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt PML u pacientů s RS léčených natalizumabem. Dle autorů čas prokáže, nakolik je faktorem významným a prediktivním.

(eza)

Zdroj: Foley J. et al. Natalizumab Related PML: An Evolving Risk Stratification Paradigm. Abstrakt S30.002 Prezentace – 20. března 2013 na American Academy of Neurology (AAN) 65th Annual Meeting, San Diego, USA

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu jako markeru kardiovaskulárního rizika koreluje s aktivitou roztroušené sklerózy

Průřezová studie s 96 účastníky ukázala, že mladí pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) vykazují lipidový profil odpovídající časnému stadiu zvýšení kardiovaskulárního rizika (zvýšení sérových triglyceridů, oxidovaného LDL-cholesterolu a snížení HDL-cholesterolu). Hladina oxidovaného LDL-cholesterolu navíc korelovala s aktivitou RS (skóre Expanded Diasability Status Scale, EDSS).

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy