Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Výsledky gravidit u pacientek s roztroušenou sklerózou při léčbě interferonem beta 1a

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 29.8.2011

Výsledky gravidit u pacientek s roztroušenou sklerózou při léčbě interferonem beta 1a

Incidence roztroušené sklerózy (RS) je  dvakrát vyšší u žen než u mužů a její typický začátek je udáván mezi 20. a 40. rokem, tedy ve fertilním období ženy. K nejčastěji užívané terapii této choroby patří v současné době interferon beta 1a (IFN beta). V literatuře neexistují důkazy o tom, že by samotné onemocnění zvyšovalo riziko spontánního potratu či vrozených defektů plodu. Studie, které se zabývaly účinkem terapie INF beta na průběh těhotenství, přinesly zatím jen nejednotné závěry.

U primátů je lidský IFN beta spojen s vyšší potratovostí, ale nebyl prokázán jeho teratogenní efekt. Na základě dostupných údajů je v současné době ženám s RS doporučováno používání kontraceptiv po dobu léčby IFN beta a přerušení této terapie při snaze o koncepci. U neplánovaných a náhodně zjištěných gravidit u RS pacientek léčených IFN beta zůstává výše rizika neznámá.

Cílem popisované studie bylo vyšetřit expoziční riziko IFN beta 1a u pacientek s roztroušenou sklerózou, které dostávaly zmíněnou terapii v období před či během gravidity. Data byla získána z databáze pacientů s RS zahrnující údaje o celkové bezpečnosti léčby v podobě prospektivních a retrospektivních postmarketingových studií a kontrolovaných klinických studií.

Celkem bylo nalezeno 1 022 případů expozice subkutánnímu IFN beta la během gravidit, u 679 pacientek byl dokumentován výsledek gravidity. Z celkem 231 gravidních pacientek, u nichž byla známa délka expozice lékem, bylo 199 žen (86,1 %) exponováno IFN po dobu 45 dní, celkově průměrná doba expozice do přerušení léčby činila  v tomto souboru 28 dní. K vyloučení nejasností byla ke zhodnocení výsledků gravidit používána pouze data z prospektivních studií.

Celkem byly hodnoceny údaje 425 gravidních žen s RS, z tohoto souboru bylo 324 gravidit  (76,2 %) ukončeno porodem zdravého dítěte, 4 (0,9 %) děti se narodily s kongenitální anomálií, z toho u 3 dětí (0,7 %) se jednalo o závažnou vývojovou vadu. Incidence mrtvě rozených dětí činila 0,9 % (4 děti), u jednoho dítěte byla nalezena závažná fetální anomálie. V souboru bylo dále dokumentováno 5 ektopických gravidit (1,2 %) a 49 (11,5 %) spontánních potratů. V 39 případech (9,2 %) byla gravidita elektivně ukončena.

Závěrem je možno konstatovat že většina gravidit žen exponovaných in utero subkutánnímu IFN beta 1a byla spojena s porodem zdravých dětí. Údaje týkající se incidence spontánních abortů a závažných  vrozených vad u narozených dětí se neliší od dat udávaných pro všeobecnou populaci. Tyto získané výsledky by měly být zváženy při posuzování terapeutických postupů u žen s RS, které otěhotněly nebo zvažují graviditu při probíhající terapii IFN beta 1a.

(moa)

Zdroj: Pregnancy outcomes in multiple sclerosis following subcutaneous interferon beta-1a therapy. Multiple Sclerosis Journal 17 (4), 423–430, 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová naděje pro pacienty s postižením chůze při roztroušené skleróze

Postižení chůze je jedním z typických klinických příznaků roztroušené sklerózy (RS), chronického neurologického onemocnění charakterizovaného demyelinizací a dysfunkcí axonů, vedoucí k progresivní invaliditě. Funkční poškození, k němuž při RS dochází, staví pacienty před řadu problémů.

Atrofie mozku a míchy při zobrazení MRI u pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku a míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) koreluje s fenotypem choroby a stupněm invalidity, což podporuje MRI studie prezentovaná na 19. výročním meetingu Mezinárodní společnosti pro magnetickou rezonanci v medicíně. Tato studie zdůrazňuje budoucí význam magnetické rezonance v monitoraci progrese nemoci a terapeutické odpovědi.

Stres a riziko roztroušené sklerózy

Podle výsledků jedné z novějších studií se zdá, že stres nehraje v rozvoji roztroušené sklerózy významnější úlohu. Tento závěr je paradoxně v rozporu s některými dřívějšími studiemi, které naopak spojitost mezi stresovými životními událostmi a následným rozvojem onemocnění prokázaly.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy