Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vstupní charakteristiky pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich vliv na výsledky léčby natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2014

Vstupní charakteristiky pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich vliv na výsledky léčby natalizumabem

Výběr pacientů, pro které by léčba natalizumabem mohla být přínosem, je obtížný. Nalezení vhodných kritérií výběru by výrazně pomohlo zlepšit poměr přínosu a rizik léčby, zvláště u relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS).

Předkládaná studie se týká dlouhodobých výsledků léčby pacientů s RRRS v Itálii. Mezi pacienty s RRRS léčenými natalizumabem po dobu jednoho roku (n = 62) byly zjišťovány prediktory relapsu i zlepšení postižení. Hodnoceny byly změny v anualizované míře relapsů (ARR) a změna ve skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS) po jednom a dvou letech léčby natalizumabem a procento pacientů bez známek onemocnění.V rámci studie byl zároveň navržen nový skórovací systém nazvaný Trend zlepšení EDSS (Better EDSS Trend – BET), který sloužil k hodnocení vlivu léčby na neurologické postižení pacienta.

Zhoršení EDSS před zahájením léčby natalizumabem s ARR ≥ 2 zvyšovalo riziko relapsu během léčby (OR 4,12, p = 0,04), nicméně během rok trvající léčby u těchto pacientů nedošlo k dalšímu zhoršení postižení. Naopak ke zlepšení neurologických symptomů po roce léčby došlo u pacientů, kteří před léčbou měli hodnoty EDSS 3,0–3,5 (OR 5,78, p = 0,05) nebo u nich byla choroba vysoce aktivní (OR 4,80, p = 0,05). Pozitivní skóre BET, tedy zlepšení v trendu neurologického postižení, bylo pozorováno u 40,3 % pacientů léčených natalizumabem a korelovalo s mírou ARR v roce před léčbou (OR 1,69, p = 0,03).

Z léčby natalizumabem budou z hlediska neurologického postižení nejvíce profitovat pacienti s EDSS 3,0–3,5 a ti s velmi aktivním onemocněním v roce před zahájením léčby. Relaps v prvním roce léčby se častěji objevil u pacientů s vysokou aktivitou choroby před léčbou, nicméně výskyt relapsu neovlivňoval klinické zlepšení po jednom roce léčby. Výskyt relapsu během léčby by tedy neměl představovat důvod k přerušení léčby. Autoři zároveň navrhují nově vyvinutý systém BET k hodnocení odpovědi na léčbu u RRRS.

(epa)

Zdroj: Laroni A., Gandoglia I., Solaro C., et al. Clinical baseline factors predict response to natalizumab: their usefulness in patient selection. BMC Neurol. 2014 May 12; 14: 103; doi: 10.1186/1471-2377-14-103.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Brzké podávání natalizumabu po porodu jako prevence poporodních relapsů roztroušené sklerózy

Před plánovaným otěhotněním pacientek trpících roztroušenou sklerózou (RS) je doporučeno vysadit chorobu modifikující léky (DMT). Během těhotenství dochází vlivem těhotenských hormonů k útlumu aktivity nemoci, časně po porodu se ovšem aktivita onemocnění opět projeví zvýšeným počtem relapsů. V říjnu 2014 byla zveřejněna studie, jejímž cílem bylo hodnotit vliv opětovného podávání natalizumabu brzy po porodu na riziko poporodního relapsu.

Vliv natalizumabu na expresi lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W

Exprese lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W u pacientů s roztroušenou sklerózou se snižuje během terapie natalizumabem. Tento parametr by se mohl stát prognostickým markerem při sledování účinnosti terapie.

Natalizumab by měl být po dvou letech léčby vysazen pouze u pacientů, u nichž riziko PML převyšuje přínos pokračující léčby

Vysazení léčby po 24 dávkách natalizumabu u pacientů s relabující a remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) zvyšuje riziko klinického i radiologického zhoršení choroby. Autoři studie TY-STOP se 124 pacienty doporučují vysazení natalizumabu pouze u pacientů, u nichž riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) převyšuje přínos pokračující léčby natalizumabem.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy