Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vnímají pacienti s roztroušenou sklerózou rizika léčby?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.4.2014

Vnímají pacienti s roztroušenou sklerózou rizika léčby?

Schopnost pacientů porozumět rizikům spojeným s léčbou roztroušené sklerózy (RS) je pro ošetřující lékaře velmi důležitou informací. V současnosti řada pacientů s RS léčených natalizumabem dovršila 2 roky léčby a mohou stát před otázkou, zda dále pokračovat ve stejné terapii při možném narůstajícím riziku rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), či změnit léčbu na jiné látky s rizikem, že tyto léky nemusí být tak účinné jako natalizumab.

Natalizumab znamenal významný pokrok v léčbě RS. Postupně se ukázalo, že u části pacientů zvyšuje léčba tímto lékem riziko rozvoje PML spojené s virem JC. Známými rizikovými faktory pro PML jsou JCV séropozitivita, dlouhá léčba natalizumabem a anamnéza léčby imunosupresivy. Na schopnost porozumět rizikům a faktorům majícím na rizika léčby vliv se zaměřili španělští lékaři ve své studii.

Do studie bylo zařazeno 114 pacientů léčených natalizumabem. Průzkum byl dotazníkový. Součástí informací bylo mimo jiné také posouzení osobnosti, skóre schopnosti akceptovat rizika (RAS) či skóre vnímání závažnosti onemocnění. Lékaři zaznamenali JCV stav, předchozí léčbu imunosupresivy, délku trvání léčby natalizumabem a klinické charakteristiky onemocnění jednotlivých pacientů. Pacienti byli rozděleni do skupin (A–E) dle individuálních rizik PML. 22 pacientů s RS léčených onemocnění modifikující léčbou (DMD) sloužilo jako kontrolní skupina.

Nebyly nalezeny rozdíly v osobnostech a vnímání závažnosti onemocnění u pacientů jednotlivých skupin. Skóre přijetí rizika RAS bylo vyšší u pacientů léčených natalizumabem než DMD. Vnímání vlastního onemocnění jako závažnějšího stavu bylo spojeno spíše s vyšším RAS skóre. Výraznější neurotické rysy osobnosti byly spojeny s vyšším RAS skóre ve skupině léčené natalizumabem a zejména ve skupinách s vyšším rizikem PML. Ve skupinách pacientů s nižším rizikem PML bylo vyšší RAS skóre spojeno s JCV pozitivitou. V žádné skupině nebylo vyšší RAS spojeno s vyšším skóre nemohoucnosti či vyšší mírou relapsů před léčbou.

Co ze zjištěného plyne? Přijetí rizika léčby je fenoménem multifaktoriálním. Toto může být částečně vysvětleno adaptivními procesy, ale proces velmi úzce souvisí s osobnostmi jednotlivých pacientů. Obecně však lze říci, že pacienti léčení druhou linií léčby včetně natalizumabu jsou ochotnější přijmout vyšší rizika spojená s terapií než pacienti, kteří jsou léčení prvními liniemi léčby.

(eza)

Zdroj: Tur C. et al. Risk acceptance in multiple sclerosis patients on natalizumab treatment. PLoS One 2013 Dec 10; 8 (12): e82796; doi: 10.1371/journal.pone.0082796

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery u roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy je složitá, protože neexistuje jednoznačný diagnostický test. Ve výzkumu je celá řada biomarkerů, v klinické praxi je ale zatím využitelný jediný – měření hladiny antiAQP4 umožňuje odlišit roztroušenou sklerózu od neuromyelitis optica.

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy