Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2015

Vliv zanechání kouření na prognózu roztroušené sklerózy

Kouření cigaret je jedním z rizikových faktorů vzniku roztroušené sklerózy a může ovlivnit také průběh nemoci. Švédská studie sledovala vliv zanechání kouření na prognózu pacientů, kteří byli aktivními kuřáky v době stanovení diagnózy. 

Kouření je rizikovým faktorem různých autoimunitních poruch, včetně chronických zánětlivých onemocnění centrální nervové soustavy. V souvislosti s roztroušenou sklerózou je spojováno s častějšími relapsy a rychlejším přechodem do sekundárního chronicko-progresivního stadia onemocnění. Nedávno publikovaná práce zhodnotila vliv zanechání kouření po stanovení diagnózy na prognózu pacientů.

Plán studie

Do průřezové klinické studie bylo zahrnuto 728 pacientů evidovaných ve švédském národním registru, kteří kouřili v době stanovení diagnózy. Údaje o kuřáckých návycích pacientů byly získávány mezi lety 2009 a 2011 v ročním intervalu prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomocí statistického modelu byl zhodnocen vliv kouření na urychlení nástupu progresivního stadia. Dále byla porovnávána doba do progrese onemocnění u skupiny pacientů, kteří přestali kouřit v roce stanovení diagnózy (n = 118), a u skupiny pacientů, kteří kouřit nepřestali (n = 332). Do celkového zhodnocení byly zahrnuty i ostatní důležité faktory, jako je pohlaví, BMI, věk v době stanovení diagnózy, eventuálně užívání šňupacího tabáku.

Výsledky studie

Studie zaznamenala statisticky signifikantní rozdíl v prognóze pacientů, kteří po stanovení diagnózy kouřit přestali, proti těm, kteří v kouření pokračovali. Každý další rok kouření urychloval nástup progresivního stadia nemoci o 4,7 % (akcelerační faktor 1,047; 95% CI 1,023–1,072; p < 0,001). Z analýzy dále vyplynulo, že u pacientů, kteří pokračují v kouření v roce následujícím po stanovení diagnózy, dochází k rozvoji progresivního stadia rychleji. Medián věku při přechodu do progresivního stadia byl u kuřáků 48 let a u stop-kuřáků 56 let.

Závěr

Autoři prokázali, že kouření není pouze rizikovým faktorem vzniku roztroušené sklerózy, ale že má negativní dopad i na celkovou prognózu nemocného. Doporučují proto, aby pacienti kuřáci byli varováni před možnou rychlejší progresí onemocnění a nabádáni k zanechání kouření.

(bak)

Zdroj: Ramanujam R., Hedström A. K., Manouchehrinia A. et al. Effect of smoking cessation on multiple sclerosis prognosis. JAMA Neurol 2015 Sep 8: 1–7; doi: 10.1001/jamaneurol.2015.1788.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání fampridinu u pacientů s roztroušenou sklerózou není spojené se zvýšeným rizikem močových infekcí – výsledky post hoc studie

Podávání fampridinu není spojeno s vyšší incidencí infekcí močového traktu u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) – výsledky post hoc analýzy srovnávající placebo a fampridin ve dvou různých dávkách nezaznamenaly signifikantně vyšší výskyt potvrzených močových infekčních komplikací.

Objem mozku stanovený pomocí MRI o výkonu 1,5 T oproti hodnotě stanovené při vyšetření přístrojem o výkonu 3 T u zdravých dobrovolníků a pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku je při vyšetření pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častým nálezem, využívá se i k monitoraci stavu onemocnění. Vzhledem ke stoupajícímu výkonu přístrojů magnetické rezonance (MRI), kdy jsou přístroje s výkonem 1,5 T nahrazovány těmi s výkonem 3 T, je vhodné znovu ověřit normální hodnoty některých sledovaných veličin. Autoři z Bostonu se zaměřili na objem parenchymu mozku (BPVs) u pacientů s RS a zdravých dobrovolníků.

Vliv polymorfizmů v genu pro interleukin-17A na vnímavost pacientů s roztroušenou sklerózou ke kardiovaskulárním onemocněním

Vztah mezi roztroušenou sklerózou (RS) a rozvojem vaskulárních onemocnění je komplikovaný. Stále není jednoznačně prokázáno ani to, zda mají pacienti s RS vyšší riziko rozvoje vaskulárních onemocnění, nebo naopak nižší. Celosvětově je prevalence kardiovaskulárních onemocnění (CVD) u pacientů s RS každopádně velmi výrazně závislá na místě původu pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy