Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv teriflunomidu na četnost a tíži relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.8.2014

Vliv teriflunomidu na četnost a tíži relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou

Podle post hoc analýzy rozsáhlé studie TOWER redukuje teriflunomid u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou četnost relapsů, včetně těch vyžadujících hospitalizaci.

Relapsy jsou jedním z typických klinických znaků roztroušené sklerózy (RS). Významně ovlivňují emoční i celkový psychický stav pacientů a jejich kvalitu života. V některých případech vyžadují hospitalizaci pacienta a vedou k ireverzibilním následkům, a tudíž jsou také asociovány s významným nárůstem nákladů na zdravotní péči. Teriflunomid je orálním imunomodulátorem schváleným pro léčbu relaps-remitentní RS.

Tým autorů v předkládané post hoc analýze III. fáze mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované paralelní studie TOWER hodnotil vliv teriflunomidu na závažné následky relapsů RS: relapsy s následky definovanými jako nárůst v Expanded Disability Status Scale (EDSS)/Functional System Score (FS) 30 dnů po epizodě; relapsy s následky definovanými investigátorem; relapsy vedoucí k hospitalizaci; relapsy léčené intravenózními kortikosteroidy; silné relapsy podle definice Panitche a kolegů z EVIDENCE study založené na specifickém nárůstu v EDSS. Adjustovaná roční míra závažných následků relapsů byla odvozena pomocí Poissonova modelu.

V porovnání s placebem teriflunomid významně snížil roční míru relapsů s následky definovanými nárůstem v EDSS/FS (14 mg, 36,6 % [p = 0,0021]; 7 mg, 31,3 % [p = 0,0104]) nebo investigátorem (pouze u 14 mg, 53,5 % [p = 0,0004]), relapsů vedoucích k hospitalizaci (pouze u 14 mg, 33,6 % [p = 0,0155]) nebo vyžadujících aplikaci kortikosteroidů (14 mg, 35,7 % [p = 0,0002]; 7 mg, 21,5 % [p = 0,0337]) a silných relapsů (pouze u 14 mg, 52,5 % [p = 0,0015]). Pacienti léčení teriflunomidem strávili v souvislosti s relapsy významně méně nocí v nemocnici (p = 0,009) a vykazovali nižší celkovou roční míru hospitalizací (p = 0,030).

Podle výsledků předložené post hoc analýzy má teriflunomid u pacientů s relaps-remitentní RS významný pozitivní efekt na závažné relapsy včetně těch asociovaných s neurologickými následky, a vede tedy k poklesu nákladů na zdravotní péči.

(the)

Zdroj: Miller A. E., Macdonell R., Comi G., et al. Teriflunomide reduces relapses with sequelae and relapses leadingto hospitalizations: results from the TOWER study. J Neurol 2014; doi: 10.1007/s00415-014-7395-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Botulotoxin lze využít k symptomatické léčbě roztroušené sklerózy

Lokální aplikace malého množství botulotoxinu dokáže u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dočasně zmírnit spasticitu kosterních svalů, hyperreflexii močového měchýře a tremor. Tento terapeutický postup může být významný z hlediska kvality života pacientů.

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy