Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 16.11.2011

Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.

Zmiňované studie se účastnilo celkem 34 ambulantních pacientů s definitivní diagnózou RS. K posouzení stavu invalidity byla použita rozšířená stupnice stavu invalidity (Expanded Disability Status Scale, EDSS). Všichni účastníci studie pak podstoupili vyšetření spasticity – hypertonu svalů lýtka (musculus soleus a gastrocnemius) na obou bércích (modifikovaná škála podle Ashwortha), dále pak test rychlosti (Timed 25-foot Walk Test) a vytrvalosti chůze (šestiminutový test chůzí), test mobility (Timed Up and Go) a vyšetření rovnováhy pomocí balanční škály (Berg Balance Test and Activities-specific Balance Confidence Scale). Stejně tak bylo doplněno samohodnocení vlivu RS na schopnost chůze udávané samotným pacientem.

Celkem 15 účastníků vykazovalo na základě skóre modifikované škály podle Ashwortha spasticitu svalů lýtka. Skupina s prokázanou spasticitou měla nižší medián EDSS skóre, naznačující tak větší míru invalidity. Mobilita i rovnováha byly signifikantně narušené ve skupině s prokázanou spasticitou, na rozdíl od skupiny bez ní: Timed 25-foot Walk Test (p = 0,02, d = -0,74), Timed Up and Go (p = 0,01, d = -0,84), šestiminutový test chůzí (p < 0,01, d = 1,03), Multiple Sclerosis Walking Scale-12 (p = 0,04, d = -0,76), Berg Balance Test (p = 0,02, d = -0,84), Activities-specific Balance Confidence Scale (p = 0,04, d = -0,59).

Zdá se, že spasticita svalů lýtka má u pacientů s RS negativní vliv na mobilitu a rovnováhu. Vztah mezi spasticitou a invaliditou u pacientů s RS si tedy jistě zaslouží další výzkum.

(mik)

Zdroj: Sosnoff JJ, et al. Influence of spasticity on mobility and balance in persons with multiple sclerosis. J Neurol Phys Ther 2011(Sep);35(3):129-132.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci.

Role interleukinu IL- 18 a melatoninu v etiologii křečí u roztroušené sklerózy

Dlouhodobá data ukazují na narůstající aktivitu křečí u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Prevalence křečí u RS, které mohou být parciální i komplexní, je udávána mezi 3 a 4 %. Křeče mohou být i prvním příznakem nemoci a není známo, zda za jejich narůstající aktivitu mohou mechanismy typické pouze pro MS, či se na jejich indukci podílí společný faktor, který by byl typický pro neurodegenerativní onemocnění obecně

Těhotenství u žen s roztroušenou sklerózou je bezpečné

Kanadští vědci ve své nejnovější studii publikované v červnu 2011 udávají, že roztroušená skleróza (RS) u žen není všeobecně spjata s riziky pro plod. To je velmi významné zjištění, neboť roztroušená skleróza se až u 75 % žen manifestuje v rané dospělosti, tedy ještě předtím, než se rozhodnou mít rodinu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy