Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv prolongovaných intervalů aplikace natalizumabu na MRI nálezy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.1.2013

Vliv prolongovaných intervalů aplikace natalizumabu na  MRI nálezy u pacientů s roztroušenou sklerózou

V řadě klinických studií bylo prokázáno, že natalizumab (Tysabri) je velmi účinný lék v léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy. Používané schéma podávání natalizumabu (NA) v dávce 300 mg aplikované každé 4 týdny bylo zvoleno na základě dosažení více než 80% saturace α4-integrinových receptorů, které jsou exprimovány na periferních leukocytech. Zmíněná receptorová saturace byla detekována průměrně 1 měsíc po aplikaci léku, i když dle některých studií přetrvává klinický benefit léku ještě déle než 4 týdny.

Přestože prodleva v aplikaci infuzí natalizumabu není v klinické denní praxi u pacientů s RS příliš častá, autoři italské studie zkoumali vliv podání natalizumabu v intervalu delším než 1 měsíc na aktivitu nemoci pomocí vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

V rámci studie bylo hodnoceno celkem 386 vyšetření centrálního nerového systému (CNS) pomocí MRI provedených u 166 pacientů (117 žen, 49 mužů) s relaps-remitující formou RS, u kterých byla zahájena léčba natalizumabem v období 2006–2008. Pacienti dostali průměrně 12,2 + 7,3 injekce NA (rozmezí 2–41). V některých případech byl NA aplikován více než po 4 týdnech prodlevy z důvodů mírných nežádoucích účinků či z jiných příčin (respirační sezónní infekt pacienta, nedostupnost léčiva či pacienta).

Celkem 116 MRI vyšetření z celkového počtu bylo provedeno po více než 4 týdnech od poslední aplikace NA. U těchto zobrazení byl zjištěn ve 26 (23,1%) případech aktivní nález, tzn. přítomnost více než 1 kontrastem zvýrazněné léze v CNS. Každý další týden prodlevy v aplikaci NA zvyšoval riziko radiologické aktivity nemoci 1,34× ve srovnání s pacienty, kteří dodržovali předepsané schéma. Tento rozdíl byl statisticky signifikantní (p < 0,0001).

V závěru studie bylo konstatováno, že zvýšená aktivita popisovaná na MRI mozku provedené více než 7 týdnů od poslední dávky natalizumabu může být známkou časné reaktivace nemoci, a tudíž i důležitým aspektem při plánování další léčby natalizumabem.

(moa)

Zdroj: Grimaldi M. L. E. et al. MRI-based analysis of the natalizumab therapeutic window in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (9): 1337–1339; DOI: 10.1177/1352458512439438

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Humorální imunitní odpověď na očkování proti influenze u pacientů léčených natalizumabem

Natalizumab je monoklonální protilátka indikovaná v monoterapii pacientům s vysoce aktivní a rychle se rozvíjející relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRMS). Mechanismus účinku spočívá v blokádě přestupu aktivovaných lymfocytů přes hematoencefalickou bariéru vazbou na integriny.

Anorektální dysfunkce u roztroušené sklerózy

Konstipace a fekální inkontinence jsou častými jevy u pacientů s neuromuskulárními onemocněními. Navzdory jejich vysoké prevalenci a potenciálnímu dopadu na celkovou kvalitu života existuje jen málo studií zabývajících se anorektální dysfunkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Blokáda draslíkových kanálů fampridinem zlepšuje chůzi pacientů s roztroušenou sklerózou

Nedávno dokončené studie II. a III. fáze prokázaly zvýšení rychlosti chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených fampridinem s prodlouženým uvolňováním. Jde o 4-aminopyridin, který selektivně blokuje napěťově řízené draslíkové kanály, čímž zvyšuje přenos vzruchu na synapsích.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy