Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv polymorfismu v chemokinovém receptoru CCR5 na léčbu roztroušené sklerózy natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.9.2013

Vliv polymorfismu v chemokinovém receptoru CCR5 na léčbu roztroušené sklerózy natalizumabem

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění charakterizované zánětem centrálního nervového systému, který následně vede mj. k demyelinizaci a poškození axonů. Důležitou roli tak v patogenezi RS hraje celá řada cytokinů a jejich receptorů, které se podílejí na průniku leukocytů do centrální nervové soustavy a tvorbě lézí. Jedním z takových receptorů je i chemokinový receptor 5 (CCR5), který je exprimován na mnoha typech T-buněk, makrofázích, dendritických buňkách či v buňkách mikroglie. Je známa deleční mutace genu pro CCR5, označovaná jako CCR5 Δ32, která vede k úplnému chybění, případně ke snížené expresi CCR5 na povrchu buněk. Proto se skupina dánských vědců rozhodla ověřit hypotézu, že nositelé mutace CCR5 Δ32 budou při léčbě natalizumabem vykazovat méně relapsů.

Svou hypotézu ověřovali v prospektivně (minimálně 12 měsíců) sledované kohortě 212 pacientů s RS léčených natalizumabem, u kterých bylo pomocí standardní polymerázové řetězové reakce stanoveno chybění či přítomnost delece  CCR5 Δ32. Genotyp CCR5 Δ32 neměl statisticky významný vliv na frekvenci relapsů, a to jak v období jednoho roku před zahájením léčby, tak v průběhu prvních 48 týdnů léčby natalizumabem. Na druhou stranu bylo skóre postižení MSSS (multiple sclerosis severity score) signifikantně nižší u nositelů delece CCR5 Δ32 (P = 0,031).

Autoři shrnují, že ačkoli se potvrdil dříve publikovaný vztah mezi deleční variantou CCR5 a menší intenzitou onemocnění, nemá stanovení tohoto polymorfismu význam coby prognostického nebo farmakogenetického markeru pro léčbu RS.

(onse)

Zdroj: Møller M., Søndergaard H. B., Koch-Henriksen N., Sorensen P. S., Sellebjerg F., Oturai A. B. The chemokine receptor CCR5 Δ32 allele in natalizumab-treated multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2013 May 14; doi: 10.1111/ane.12145. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) vedoucím k pohybovému postižení. Vedle kauzální farmakologické léčby jsou důležité i aditivní, například fyzioterapeutické aktivity.

Plazmocytární dendritické buňky a roztroušená skleróza

Plazmocytární dendritické buňky (pDC) jsou specializované antigen prezentující buňky, které mohou mít význam v patogenezi řady onemocnění. Při stimulaci vytvářejí pDC velké množství interferonu typu I a dalších prozánětlivých cytokinů, dále jsou schopny ovlivňovat T-lymfocyty. Interferon typu I je pleiotropický cytokin s antivirovou aktivitou, který ovlivňuje jak nespecifickou vrozenou, tak získanou imunitu.

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Po transplantaci autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u agresivní relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo zjištěno vymizení autoreaktivních klonů T-lymfocytů. Nedávno publikovaná švédská studie ukázala u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT stejnou hladinu jednotlivých populací T-lymfocytů jako u zdravých dobrovolníků a absenci antigenní odpovědi na glykoprotein obsažený v myelinu oligodendrocytů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy