Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.2.2012

Vliv pohlaví na průběh roztroušené sklerózy

Předpokládá se, že pohlaví pacienta ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy (RS). U žen je pozorována vyšší incidence RS, ale u mužů je popisována horší prognóza. Úbytek bílé a šedé mozkové hmoty je nalézán u všech pacientů s RS a následkem těchto změn dochází ke snížení kognitivních funkcí pacientů. Dle práce nizozemských autorů z University Medical Center v Amsterdamu, prezentované na 5. konferenci ECTRIMS/ACTRIMS, je i stupeň atrofizace mozkové tkáně závislý na pohlaví pacienta.

Autoři studie se zaměřili na vyšetření vztahu atrofizace centrálního nervového systému a kognitivních funkcí u pacientů s RS a definovali rozdíly těchto změn mezi jednotlivými pohlavími. Do studie bylo zařazeno 120 pacientů s relaps-remitující formou RS v období 6 let po stanovení diagnózy. 40 pacientů byli muži. Kontrolní skupinu tvořilo 30 zdravých žen a 20 mužů. U účastníků studie byla provedena strukturální 3teslová magnetická rezonance zahrnující 3DT1 sekvenci pro určení objemu mozku a vyšetření kognitivních funkcí. Skupiny žen a mužů byly srovnatelné s ohledem na věk, vzdělání, stupeň postižení, objem mozkových lézí a délku trvání choroby.

Pomocí metody Siena X byly vypočítány objemy šedé a bílé hmoty mozkové a celkové objemy mozku korigované obvodem lebky pacienta. K určení objemu subkortikální šedé hmoty bylo užito metody FIRST, která analyzuje mozkové oblasti včetně thalamu, nukleus caudatus, putamen a další a umožňuje měření pravo- a levostranných struktur. Kognitivní funkce byly vyšetřovány v 8 doménách včetně exekutivních funkcí a vizuálně prostorové paměti a psychomotorické rychlosti.

Většina objemu mozkové tkáně byla redukována s výjimkou bilaterálních hippokampů a amygdal u mužů a pravostranného hippokampu u žen. Redukce objemů tkáně byly větší u mužů. U mužů byly postiženy všechny kognitivní funkce s výjimkou vizuálně prostorové paměti. U žen nebyla výrazněji postižena žádná kognitivní doména. Rozdíly mezi skupinami odlišného pohlaví byly nalezeny v objemu levého nukleus caudatus, verbální paměti a průměrného poznání. U RS skupiny byla poznávací funkce nejlépe definována vzděláním, objemem pravého thalamu a pohlavím. Objem pravého thalamu signifikantně koreloval s průměrnou poznávací  funkcí u RS pacientů, zatímco poznávací funkce u RS žen byla predikována pouze vzděláním a nekorelovala s objemem mozku.

Závěrem autoři konstatovali, že přítomná atrofie thalamu byla spojena s kognitivní dysfunkcí, a i když tato atrofie byla přítomna u obou pohlaví, její dopad na kognitivní funkce byl nalezen především u mužů. Výsledek studie dokazuje vliv pohlaví pacientů na průběh onemocnění RS.

(moa)

Zdroj: 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS), Amsterdam: Abstract 9. Prezentováno: October 19, 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případy

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti jednorázového předplněného pera AVONEX® při léčbě roztroušené sklerózy

94 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dává při intramuskulární aplikaci interferonu ß-1a (INF ß-1a) přednost jednorázovému předplněnému peru s autoinjektorem před předplněnou injekční stříkačkou.

Vliv environmentálních infekcí na rozvoj roztroušené sklerózy

Ačkoliv etiologie roztroušené sklerózy zůstává neznámá, předpokládá se, že ve vnímavosti a v dalším rozvoji nemoci hraje důležitou roli autoimunita. Na rozvoji autoimunitních chorob se vedle genetických faktorů podílejí i faktory vnějšího prostředí, jejichž vliv dokazuje odlišná geografická distribuce RS. Největší incidence RS je u kavkazské populace severní Evropy, směrem k rovníku se incidence RS snižuje.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy