Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv natalizumabu na expresi lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 11.11.2014

Vliv natalizumabu na expresi lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W

Exprese lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W u pacientů s roztroušenou sklerózou se snižuje během terapie natalizumabem. Tento parametr by se mohl stát prognostickým markerem při sledování účinnosti terapie. 

Roztroušená skleróza (RS) je komplexní, imunitně podmíněné onemocnění centrálního nervového systému (CNS), na jehož patogenezi se podílí zánětlivý proces, demyelinizace a axonální degenerace. Vznik RS je spouštěn vlivy okolního prostředí, např. infekcemi, které působí na geneticky predisponovaného jedince. Proces, jakým některé virové infekce mohou iniciovat exacerbaci RS či se na ní podílet, není ještě jednoznačně objasněn. S patogenezí RS je spojován lidský endogenní retrovirus MSRV, který je součástí rodiny HERV-W, a jeho endogenně exprimovaný env protein syncytin 1. Akumulaci syncytinu 1 nacházíme v astrocytech v jádru aktivních lézí CNS. Předpokládá se, že MSRV/HERV-Wenv mají schopnost iniciovat prozánětlivou abnormální imunitní odpověď. Po stimulaci prozánětlivými cytokiny (IL-6, TNF α, interferon γ) uvolňují kultivované periferní mononukleáry MSRV ve zvýšeném množství do tekutiny kultury, naopak po aplikaci interferonu β se hladiny MSRV in vivo snížily. Pozitivita MSRV u časné formy RS je spjata se zhoršující se prognózou nemoci během dalších 3 let. Dle provedených studií byla přítomnost MSRV v likvoru u pacientů s RS spojována se zvýšením počtu relapsů za rok, s progresí invalidizace pacientů a přechodem do sekundárně progresivní formy RS. In vitro je HERV-W/MSRV/syncytin-1 také aktivován virem Epsteina-Barrové v krvi a likvoru a mohl by mít potenciální neuropatogenní efekt u geneticky predisponovaných jedinců.

V současné době jsou k léčbě RS používány chorobu modifikující léky (DMDs), jejichž účinnost je hodnocena četností relapsů nemoci, stupněm neurologického postižení pacientů a průkazem aktivity nemoci na MRI CNS. U pacientů s relaps-remitující formou RS, kteří neodpovídají na léčbu DMDs, je dobře zdokumentována efektivita monoterapie natalizumabem (NA), lidskou monoklonální protilátkou proti adhezní molekule a4-integrinu na povrchu leukocytů. Blokádou této molekuly natalizumab snižuje přestup zánětlivých imunitních buněk přes hematoencefalickou bariéru do CNS a působí tak protizánětlivě.

Na základě předchozích prací, které prokázaly inhibici exprese MSRVenv/syncytin-1/HERV-Wenv po aplikaci DMDs (interferon β, glatirameracetát a azathioprin), se autoři italské studie pokusili zjistit, zda by podobný efekt mohla mít monoterapie s NA. Do studie bylo zařazeno 22 pacientů s relaps-remitující formou RS, u kterých byla provedena kultivace periferních krevních mononukleárů v době před zahájením terapie NA a poté po 3, 6 a 12 měsících léčby. Buněčné subpopulace a exprese MSRVenv/syncytin-1/HERV-Wenv byly analyzovány pomocí průtokové cytometrie a specifickými RT-PCR esejemi. 

Výsledky průtokové cytometrie prokázaly, že relativní počty subpopulací T-lymfocytů, NK-buněk a monocytů zůstaly u pacientů konstantní. Mezi 3. a 6. měsícem byl prokázán relativní vzestup B-lymfocytů (p = 0,033). Hodnoty MSRVenv a syncytinu-1  byly sníženy v 6. a 12. měsíci léčby (p = 0,0001), ve 12. měsíci byla snížena rovněž hodnota plazmatického HERV-Wenv proteinu (p = 0,0001). HERV-Wenv byl exprimován na B- a NK-buňkách a monocytech, nikoliv však na T-lymfocytech. U žádného u pacientů nedošlo k relapsu choroby. 

Závěrem autoři konstatovali, že efektivní terapie natalizumabem down-reguluje expresi MSRV/syncytin-1/HERV-W a tento parametr by se mohl stát prvním prognostickým markerem pro jednotlivé pacienty s RS.

 (moa)

Zdroj: Arru G., Leoni S., Pugliatti M., et al. Natalizumab inhibits the expression of human endogenous retroviruses of the W family in multiple sclerosis patients: a longitudinal cohort study. Mult Scler. 2014 Feb; 20 (2): 174–82.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání tří různých přístupů, jak zvládat únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou – rehabilitace, edukace a medikace

Únava je častým příznakem roztroušené sklerózy (RS), který ale výrazně ovlivňuje běžný život pacienta a snižuje jeho kvalitu. Příčiny i následky únavy u RS jsou multidimenzionální, a proto i jejich zvládání vyžaduje komplexní přístup zdravotníků i pacienta. V běžné klinické praxi se jako základní přístup k danému problému využívá medikace a rehabilitace.

Současné možnosti léčby dysfunkce dolních močových cest u roztroušené sklerózy

U většiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) se dříve či později rozvine i dysfunkce dolních močových cest (lower urinary tract symptoms – LUTS). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden ze symptomů doprovázejících RS, je nutné tento problém řešit komplexně, ideálně ve spolupráci neurologa a urologa.

Vitamín D by mohl být využit v terapii roztroušené sklerózy

Vitamín D je schopen u laboratorních myší s roztroušenou sklerózou potlačit migraci autoagresivních lymfocytů do centrálního nervového systému. Alespoň to tvrdí autoři studie, jež byla nedávno provedena na americké Univerzitě Johna Hopkinse.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy