Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv léčby natalizumabem na sérové hladiny IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.1.2014

Vliv léčby natalizumabem na sérové hladiny IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou

Very late antigen-4 (VLA-4, alfa4 beta1 integrin) je adhezní molekula exprimovaná na všech leukocytech s výjimkou neutrofilů. Při interakci s vaskulární buněčnou adhezní molekulou-1 (VCAM-1) umožňuje pevné přilnutí leukocytů na endoteliální buňky a spolupodílí se na přestupu leukocytů přes hematoencefalickou bariéru. Injekce protilátek proti VLA-4 zabraňuje rozvoji experimentální autoimunní encefalomyelitis. Natalizumab (NA) jako humanizovaná monoklonální protilátka proti VLA-4 signifikantně redukuje aktivitu onemocnění u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS).

Mimo roli v interakci mezi leukocyty a endoteliálními buňkami je molekula VLA-4 zkoumána i z hlediska její schopnosti mediovat retenci hematopoetických prekurzorů v kostní dřeni. Při terapii NA je indukováno zvýšení CD 34+ buněk v periferní krvi. VLA-4 hraje také důležitou úlohu pro vstup a retenci B-lymfocytů ve slezině a lymfatických uzlinách a podporuje homing plazmatických buněk v periferní krvi. U pacientů s RS má léčba NA za následek zvýšení B-buněk v periferní krvi.

Cílem studie německých autorů bylo zjistit, zda zmíněné změny v distribuci buněčných prekurzorů při léčbě NA mají za následek změny sérových hladin protilátek v subtypech IgG, IgM a IgA.

Studie se zúčastnily celkem 4 skupiny pacientů s RS. Hladiny imunoglobulinů IgG, IgM a IgA byly porovnány mezi pacienty, kteří byli léčeni NA, a těmi, kteří dostávali jinou léčbu (steroidy, interferon beta 1a). Dále byly hodnoceny hladiny zmíněných imunoglobulinů před léčbou a po léčbě NA ve 2 longitudinálních kohortách pacientů. U pacientů léčených NA byly hladiny IgG a IgM signifikantně nižší než u pacientů bez NA terapie. Navíc pacienti léčení NA vykazovali snižování hladin IgM v průběhu prvních dvou let léčby.

Zmíněné nálezy mohou podporovat hypotézu, že NA interferuje s homingem B-lymfocytů, což může vést k jejich porušené diferenciaci v plazmatické buňky a následně ke snížení tvorby imunoglobulinů. Změny v sérových imunoglobulinech během terapie NA by mohly hrát důležitou úlohu v etiopatogenezi progresivní multifokální encefalopatie, jejíž riziko se zvyšuje s prodlužující se terapií zmíněným preparátem.

(moa)

Zdroj: Selter R. C., Biberacher V., Grummel V., et al. Natalizumab treatment decreases serum IgM and IgG levels in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2013 Oct; 19 (11): 1454–61.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interferon beta u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Podávání rekombinantních interferonů β-1a (INFβ-1a) a β-1b (INFβ-1b) je zavedenou součástí terapie pro relaps-remitující roztroušenou sklerózu (RS). Rekombinantní IFNβ jsou v současnosti první linií léčby pro sekundárně progresivní RS (SPRS).

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Axonální poškození představuje pravděpodobně patologický korelát pro ireverzibilní neurologický deficit u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Axonální poškození bývá přítomno i v nejranějších stadiích choroby.

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy