Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv léčby fingolimodem u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou na depresivní příznaky − analýza studie EPOC

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 26.7.2016

Vliv léčby fingolimodem u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou na depresivní příznaky − analýza studie EPOC

Výskyt depresivních symptomů u dvou různých typů léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy porovnávala analýza studie EPOC publikovaná v červnu 2016. Pacienti léčení perorálně podávaným fingolimodem dosáhli lepších výsledků než pacienti léčení injekčně podávanými léčivy.

Terapie i samo onemocnění roztroušenou sklerózou může indukovat nebo zhoršit depresi, a tak i změna léčby RRRS může mít vliv na výskyt depresivních příznaků. Šestiměsíční otevřená multicentrická klinická studie EPOC (Evaluate Patient OutComes trial) se zaměřila na výsledky léčby hodnocené pacientem (patient-reported outcomes). Porovnávala skupinu pacientů, kteří změnili léčbu na perorálně podávaný fingolimod, s pacienty, kteří setrvali na léčbě injekčně podávanými léčivy (iDMD – injectable disease-modifying drugs).

Cíle a metody sledování

Primárním cílem publikované analýzy dat získaných z prospektivní studie EPOC bylo hodnocení depresivních příznaků v souvislosti se změnou léčby RRRS na perorálně podávaný fingolimod (0,5 mg) oproti setrvání na léčbě iDMD. Sekundárním cílem byla hlubší analýza závažnosti depresivních symptomů pomocí dotazníku BDI-II (The Beck Depression Inventory II), v rámci kterého pacient pomocí 21 otázek hodnotí svůj stav v předcházejících 14 dnech. Tento nástroj také umožňuje zkoumat specificky příznaky somatické, afektivní a kognitivní.

Výsledky sledování

Studie se zúčastnilo 1053 nemocných s RRRS. Na počátku studie byly hodnoty skóre BDI-II srovnatelné v obou skupinách a v obou skupinách se také významně nelišilo množství osob se skóre, které již odpovídá depresi. Na konci sledování většina pacientů ve skupině léčené fingolimodem nespadala dosaženým skóre do hodnot, které odpovídají depresi (p < 0,001 v porovnání se skupinou léčenou iDMD).

Ve skupině pacientů léčených fingolimodem se u menšího počtu osob, které měly na počátku studie mírné nebo středně závažné depresivní příznaky, vyvinuly těžké příznaky deprese (p = 0,027 a p = 0,038 v porovnání se skupinou iDMD). Rovněž menší množství na počátku těžce depresivních pacientů dosáhlo na konci sledování skóre odpovídajícího těžké depresi (p = 0,030 v porovnání se skupinou iDMD).

Podškály BDI-II sledující somatické a afektivní funkce zjistily větší pokles, a tedy lepší klinické výsledky u pacientů léčených fingolimodem ve srovnání s iDMD (p < 0,0001 a p = 0,0001).

Závěr

Změna léčby RRRS z injekční léčby DMD na perorálně podávaný fingolimod byla ve studii EPOC spojena se signifikantním poklesem depresivních příznaků.

(imt)

Zdroj: Hunter S. F., Agius M., Miller D. M. et al. Impact of a switch to fingolimod on depressive symptoms in patients with relapsing multiple sclerosis: an analysis from the EPOC (Evaluate Patient OutComes) trial. J Neurol Sci 2016, Jun 15; 365: 190−198, doi: 10.1016/j.jns.2016.03.024.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.

Bolest jako příznak roztroušené sklerózy − kazuistika

Bolest je příznak, který se u nemocných roztroušenou sklerózou objevuje poměrně často. Zjištění příčiny bývá nelehké, stejně jako její léčba. Následující článek prezentuje neobvyklou kazuistiku, která byla publikována před několika týdny.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy