Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a na atrofii šedé hmoty mozkové u relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.10.2015

Vliv intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a na atrofii šedé hmoty mozkové u relaps-remitentní roztroušené sklerózy

K posouzení míry mozkové atrofie, která je u roztroušené sklerózy (RS) známou součástí klinického obrazu, je možné využít i hodnocení změn objemu šedé hmoty mozkové. Nedávno publikovaná práce se zabývá vztahem mezi léčbou, klinickým stavem a úbytkem šedé hmoty.

Autoři z amerického Clevelandu randomizovali v rámci své studie pacienty s relaps-remitentní RS (n = 140) buď k užívání intramuskulárně podávaného interferonu beta-1a (IFNβ-1a), nebo placeba. Poté sledovali vliv léčby na změny šedé (GM) a bílé (WM) hmoty mozkové, změny poměru mezi GM a WM a vztah těchto parametrů k progresi onemocnění v průběhu prvního a druhého roku léčby.

Terapie intramuskulárně podávaným IFNβ-1a ve srovnání s placebem významně snížila v průběhu druhého roku míru atrofie GM, ale neovlivnila ztrátu WM. V prvním roce léčby byla u pacientů léčených intramuskulárním IFNβ-1a pozorována větší ztráta objemu WM než při léčbě placebem, zatímco redukce objemu GM byla u obou skupin srovnatelná. Pseudoatrofické účinky IFNβ-1a byly více patrné u WM než GM. Riziko postupující progrese postižení bylo signifikantně spojeno s rychlejší atrofií GM, nikoli s úbytkem WM.

Výsledky této práce naznačují, že změny GM jsou u RS významnějším markerem ztráty tkáně než změny WM, a mohly by tak být v klinických studiích využity pro měření míry atrofie mozku u RS.

(epa)

Zdroj: Fisher E., Nakamura K., Lee J. C. et al. Effect of intramuscular interferon beta-1a on gray matter atrophy in relapsing-remitting multiple sclerosis: a retrospective analysis. Mult Scler 2015 Aug 3, pii: 1352458515599072 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab vede po třech letech léčby roztroušené sklerózy k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí

Předchozí studie prokázaly, že u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) léčených natalizumabem po dobu jednoho nebo dvou let dochází k signifikantnímu snížení počtu relapsů a výraznému kognitivnímu zlepšení. Práce autorů z Itálie hodnotila tento trend po třech letech léčby.

Delirium jako první projev roztroušené sklerózy – kazuistika

Autoři z německého Bonnu ve své práci popisují případ mladé ženy, u které se roztroušená skleróza (RS) poprvé projevila jako delirium.

Adherence k léčbě subkutánním interferonem beta1a – výsledky studie SMART

Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS), kteří mají špatnou adherenci k léčbě, mají vyšší riziko relapsu než pacienti, kteří léčbu dodržují. Nedávno byly publikovány výsledky studie hodnotící adherenci k léčbě, efektivitu a praktičnost podávání subkutánního interferonu beta-1a v dávce 44 či 22 µg třikrát týdně při používání elektronického vícedávkového autoinjektoru RebiSmart v období jednoho roku.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy