Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv imunomodulační léčby na prozánětlivé a neurotrofické faktory u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.8.2011

Vliv imunomodulační léčby na prozánětlivé a neurotrofické faktory u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zánětlivé procesy v CNS u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou vyvolány aktivovanými lymfocyty, které lokální imunitní odpovědí poškozují myelin a axony. Na úrovni cytokinů tyto pochody amplifikuje řada látek, především tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), jehož aktivita je prokázána v aktivních lézích CNS, v astrocytech, aktivovaných buňkách mikroglie a makrofázích. TNFα má rovněž přímý toxický vliv na oligodendrocyty a ve spolupráci s interleukinem 1 (IL-1) a interferonem gama indukuje tvorbu syntázy oxidu dusnatého (iNOs). Produkty NO jsou zvýšené u pacientů s RS v séru a likvoru a mohou ovlivňovat nejen akutní symptomy u RS, ale také přispívat k axonálnímu poškození.

V experimentálních studiích byl prokázán neuroprotektivní efekt zánětu a jeho pozitivní vliv na remyelinizaci. Na tomto procesu se spolupodílí mozkový neurotrofický faktor (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) a exprese některých neurotrofinových receptorů v lidských periferních mononukleárních buňkách. Ve fázi akutních relapsů byla u pacientů léčených interferonem beta (IFNβ) nalezena elevace hodnot BDNF v séru, plazmě či likvoru. Dalším důležitým neurotrofinem je ciliární neurotrofický faktor (CNTF), který pravděpodobně kompenzuje poškození axonů v bílé hmotě mozku a je důležitý pro přežití a diferenciaci oligodendrocytů a neuronů.

V práci německých autorů byla srovnána rovnováha mezi hladinou intracelulární exprese CNTF a BDNF jako potenciálních neuroprotektivních faktorů oproti hladinám destruktivních mediátorů TNFα a iNOS u pacientů s RS během akutních relapsů choroby.

Exprese cytokinů a neuroprotektivních faktorů v periferních mononukleárních buňkách byla vyšetřována pomocí průtokové cytometrie po podání vysokodávkovaného methylprednisolonu intravenózně a interferonu beta (IFNβ). Bylo zjištěno, že exprese CNTF je rozdílná u pacientů s akutním relapsem RS ve srovnání s kontrolami a zvyšuje se po podání kortikosteroidní terapie. CNTF může neutralizovat cytoxický vliv TNFa na oligodendrocyty. Exprese TNFa byla během akutních relapsů rovněž zvýšena, ale podáním kortikoidů nedošlo k jejímu poklesu podobně jako u iNOs. Hladiny BDNF se nezměnily po podání kortikoidů, ale zvýšily se po aplikaci IFNβ. IFNβ rovněž zvýšil expresi iNOs a molekul hlavního histokompatibilního komplexu I. třídy (MHC-I), což dokládá jeho imunomodulační efekt.

Závěrem bylo konstatováno, že pacienti s RS mohou profitovat z reparativního, a ne pouze protizánětlivého účinku glukokortikoidů. V léčebných přístupech by měl být zvážen interaktivní efekt glukokortikoidů a IFNβ léčby, který zlepšuje neuroprotekci a remyelinizaci nervové tkáně u pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Lindquist S., Hassinger S., Lindquist J. A., Sailer M. The balance of pro-inflammatory and trophic factors in multiple sclerosis patients: effects of acute relapse and immunomodulatory treatment. Mult Scler. Publikováno on-line 11. května 2011; doi: 10.1177/1352458511399797

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny objemu hipokampu u depresivních pacientů s roztroušenou sklerózou

Hipokampus hraje důležitou úlohu při učení, v paměťových schopnostech člověka a ovlivňuje rozložení nálad. Zlepšující se možnosti detekce objemu této nervové struktury na MRI vyšetření odhalily např. souvislost atrofie hipokampu s mírnou kognitivní poruchou u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Anti-JCV protilátky u progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vzácné onemocnění mozku způsobené JC virem (JCV), který patří mezi běžné polyomaviry. Primární infekce JC virem se typicky objevuje v dětství nebo adolescenci, přičemž benigní forma JCV může v průběhu života asymptomaticky perzistovat v ledvinách a pravděpodobně lymfatických orgánech. JCV prochází změnami a mutacemi povrchového proteinu VP1, čímž způsobuje lytickou infekci myelinprodukujících oligodendrocytů a rozvoj PML.

Prevalence celiakie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována za chronický proces neznámé etiologie, který se vyznačuje diseminací demyelinizačních lézí v CNS. Značná role v etiopatogenezi RS je připisována aktivovaným T lymfocytům, které přestupují hematoencefalickou bariéru a produkují zánětlivé plaky, podílejí se na ztrátě axonů v mozku, spinální míše a optickém nervu. Roztroušená skleróza je podobně jako celiakie (celiac disease, CD) řazena mezi autoimunitní choroby.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy