Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vliv gravidity na průběh nemoci u pacientek s radiologicky izolovaným syndromem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.1.2013

Vliv gravidity na průběh nemoci u pacientek s radiologicky izolovaným syndromem

Radiologicky izolovaný syndrom (RIS) je definován jako náhodný nález mozkových lézí na MRI CNS, které připomínají projevy roztroušené sklerózy (RS). Tyto léze mají tendenci k prostorové diseminaci, zpočátku nejsou provázeny klinickou symptomatologií a u pacientů bývá popisován normální neurologický nález. Pro zmíněné léze neexistuje jiné lékařské vysvětlení. Ukazuje se, že po určité době a po klinické konverzi se u pacientů s RIS objevují stejné klinické příznaky jako u klasické formy RS.

Těhotenství u pacientek s RS představuje s ohledem na management, léčbu a dlouhodobé monitorování průběhu nemoci pro ošetřující lékaře značnou výzvu. Velká prospektivní evropská a kanadská studie jednoznačně ukázala snížení počtu relapsů u pacientek s RS, zejména v 3. trimestru, následované signifikantním zvýšením relapsů po porodu dítěte. V průběhu následujících dvou let nebyla však u pacientek s RS zaznamenána progrese invalidizace. Zdá se, že ženy s RS, které kojily své děti, měly nižší počet relapsů než ty, které nekojily. Toto tvrzení však musí být potvrzeno dalšími studiemi, neboť postpartální frekvence relapsů může být ovlivněna i průběhem choroby prepartálně.

Cílem autorů multicentrické observační prospektivní studie bylo zjistit vliv gravidity na rozvoj prvních neurologických a klinických příznaků u celkem 60 žen s radiologicky diagnostikovaným syndromem. Studie probíhala v řadě zemí (Francie, USA, Turecko) po dobu 7 let. Pacientky byly rozděleny do dvou skupin, kdy první skupina zahrnovala 7 žen s RIS , které porodily dítě, a druhá, kontrolní skupina (53 žen) byla tvořena ženami, které po stanovení diagnózy RIS zůstaly během doby studie bezdětné. U všech subjektů studie byly analyzovány klinické a MRI nálezy.

U skupiny těhotných žen byl pozorován podstatně kratší čas konverze k prvním neurologickým příznakům [15,3 měsíců (10–18)] ve srovnání s bezdětnou skupinou žen [35,7 měsíců (8–76)]. Rozdíl v dané době činil 20,4 měsíce (p < 0,05). Průměrný počet aktivních lézí (SD) na následných provedených MRI mozku byl signifikantně vyšší u skupiny těhotných žen [3,2 (± 1,7)] ve srovnání s kontrolní skupinou [1,8 (± 0,6)].

Závěrem autoři konstatovali, že riziko konverze od RIS ke klinickým příznakům a nové aktivitě nemoci, zdokumentované pomocí MR CNS, může být ovlivněno těhotenstvím. Z prezentovaných výsledků však nelze označit graviditu jako nezávislý rizikový faktor, v úvahu je nutno zavzít i ostatní aspekty (přítomnost míšních lézí, pozitivní nálezy v likvoru aj.). Zmíněná studie však přispěla ke stratifikaci rizikových skupin pacientů s roztroušenou sklerózou.

(moa)

Zdroj: Lebrun C. et al. Impact of pregnancy on conversion to clinically isolated syndrome in a radiologically isolated syndrome kohort. Multiple Sclerosis Journal 2012 Sep; 18 (9): 1297–1302; DOI: 10.1177/1352458511435931

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv metody LPG endermologie na nežádoucí kožní reakce u dlouhodobé injekční léčby

Studie si klade za cíl zhodnotit míru a rozsah pozitivního vlivu metody LPG u pacientek s lipoatrofií a rozsáhlým zatvrdnutím podkožní tkáně při dlouhodobé injekční léčbě Glatiramer acetátem (GA). Tento imunomodulační přípravek s výborným bezpečnostním profilem je určený pro léčbu roztroušené sklerózy (RRMS a CIS).

Humorální imunitní odpověď na očkování proti influenze u pacientů léčených natalizumabem

Natalizumab je monoklonální protilátka indikovaná v monoterapii pacientům s vysoce aktivní a rychle se rozvíjející relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRMS). Mechanismus účinku spočívá v blokádě přestupu aktivovaných lymfocytů přes hematoencefalickou bariéru vazbou na integriny.

Anorektální dysfunkce u roztroušené sklerózy

Konstipace a fekální inkontinence jsou častými jevy u pacientů s neuromuskulárními onemocněními. Navzdory jejich vysoké prevalenci a potenciálnímu dopadu na celkovou kvalitu života existuje jen málo studií zabývajících se anorektální dysfunkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy