Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vitamin D3 v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 15.8.2012

Vitamin D3 v léčbě roztroušené sklerózy

Finští vědci ukázali, že přidání vitaminu D3 k interferonu β-1b u pacientů s roztroušenou sklerózou snižuje aktivitu choroby sledovanou pomocí magnetické rezonance (MR).

Cílem 12měsíční dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost vitaminu D3 přidaného k interferonu β-1b v léčbě roztroušené sklerózy. Pacienti v obou skupinách užívali interferon β-1b, v jedné skupině byl přidán vitamin D3 a ve druhé placebo. Primárním sledovaným parametrem byl objem lézí v T2-váženém obraze na MR (T2-lézí), podíl pacientů se sérovou hladinou 25-hydroxyvitaminu D ≥ 85 nmol/l a počet nežádoucích příhod. Sekundární sledované parametry zahrnovaly počet enhancujících T1-lézí a nových T2-lézí na MR, roční výskyt relapsů a změnu skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Výsledky ukázaly průměrné zvýšení objemu T2-lézí ve skupině s placebem o 287 mm3 a ve skupině s vitaminem D o 83 mm3 (p = 0,105). Sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D se ve skupině s podáváním vitaminu D zvýšila z průměrných 54 na 110 nmol/l a hladiny ≥ 85 nmol/l dosáhlo 84 % těchto pacientů v porovnání se 3 % v placebové skupině. U pacientů léčených vitaminem D bylo zjištěno méně nových T2-lézí (p = 0,286), významně méně T1-enhancujích lézí (p = 0,004) a trend k nižšímu skóre EDSS. Roční výskyt relapsů byl v obou skupinách stejný. Přidání vitaminu D nevedlo ke zvýšenému výskytu nežádoucích příhod.

Přidání vitaminu D k interferonu β-1b při léčbě roztroušené sklerózy vedlo k nižší aktivitě choroby podle vyšetření MR a významně nižšímu počtu T1-enhancujících lézí.

(zza)

Zdroj:  Soilu-Hänninen M. et al. A randomised, double blind, placebo controlled trial with vitamin D3 as an add on treatment to interferon β-1b in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 May; 83 (5): 565–71. Epub 2012 Feb 22.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové výsledky studií s natalizumabem – dlouhodobá snášenlivost a účinnost, algoritmus stratifikace rizika a zmírnění únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Na výročním sjezdu Americké neurologické společnosti v dubnu 2012 byly prezentovány výsledky několika nových studií s natalizumabem (Tysabri).

Nové chorobu modifikující léky v terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Farmakoterapeutické možnosti při léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) se rychle rozšiřují. K prvním chorobu modifikujícím injekčním lékům přibývají a budou přibývat další látky s pohodlnějším způsobem podání a silnější účinností, ovšem také s vyšším rizikem závažných nežádoucích příhod.

Protilátky proti JC viru jako prediktor rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Podle výsledků nedávno publikované německé studie souvisí rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) s hladinou protilátek proti JC-viru (John Cunningham virus). Přítomnost těchto protilátek ani jejich hladina nesouvisí s předchozí imunosupresivní léčbou, s délkou léčby natalizumabem ani s přítomností protilátek proti natalizumabu.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy