Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.4.2012

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci. První projevy nemoci jsou klinicky heterogenní a variabilita je přítomna i v anatomických projevech a laboratorních markerech, které jsou podstatné pro další vývoj nemoci. Pro predikci choroby je používána řada proměnných, z nichž jednou z důležitých zůstává věk pacienta v době nástupu choroby a charakteristika jednotlivých projevů RS.

Studie anglických autorů se soustředila na prokázání hypotézy, že věk pacienta v době nástupu RS je spojen s variacemi v prezentovaném fenotypu u relaps-remitentní formy RS (RRMS). Dalším cílem studie byla snaha dokázat, zda je věk pacientů spojen se specifickými symptomy choroby, variacemi v poměru pohlaví či ovlivňuje stupeň uzdravení v případě relapsů.

Autoři vytvořili prospektivní srovnávací studii, založenou na pozorování velké populační skupiny osob, jejichž klinické údaje byly shromažďovány 30 let od první prezentace nemoci. Nástup nemoci byl charakterizován jako časný (před 16. rokem věku) a pozdní (po 50. roce věku), extrémní hodnoty věku byly vyjádřeny v rozmezí 10 %.

Do studie bylo zařazeno 1 424 pacientů z jihovýchodního Walesu. Z výsledků vyplynulo, že věk při nástupu choroby se signifikantně liší mezi pohlavími (muži 31,2 roku, ženy 29,3 roku; p = 0,002). U 0,7 % pacientů byl nástup choroby v dětském věku, u 2,7 % v adolescentním věku a u 2,8 % byl tzv. pozdní nástup RS (po 50. roce života). Optická neuritis byla častá u mladších pacientů, její incidence klesala po 30. roku života. Incidence symptomů postihujících motoriku dolních končetin, senzoriku obličeje, sexuální a sfinkterové funkce se zvyšovala s věkem, nezávisle na pohlaví a stavu nemoci. Poměr ženy/muži byl nejvyšší ve skupině pod 16 let a snižoval se s věkem, mezi pacienty staršími 50 let převažovali muži. Pravděpodobnost kompletního uzdravení z indexovaných projevů nemoci klesala s věkem (v nejmladší skupině činila 87,4 %, v nejstarší 68 %; p = 0,009).

Je zřejmé, že věk nástupu RS významně ovlivňuje poměr pohlaví pacientů a jejich fenotyp a tím umožňuje diferenciaci klinicky rozdílných podskupin pacientů pro precizní management choroby. Důležitý je i fakt, že schopnost zotavit se z projevů iniciálního relapsu klesá s věkem a tím dochází k akumulaci invalidizace v průběhu dalších let.

(moa)

Zdroj: Age at onset as a determinant of presenting phenotype and initial relaps recovery in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 18 (1); 45–54.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab snižuje axonální poškození u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS, které je provázeno poškozením axonů. Demyelinizaci nacházíme nejen v RS lézích, ale i v bílé hmotě mozkové s normálním vzhledem. Axonální poškození se objevuje již v časných stadiích onemocnění a je prokazatelné magnetickou rezonancí a řadou biochemických markerů.

Odpověď na terapii interferonem v závislosti na dávce

Interferon beta (IFN) je jedním ze základních léků používaných v terapii roztroušené sklerózy (RS). Ačkoli již byly jeho klinické benefity prokázány v několika velkých randomizovaných dvojitě zaslepených studiích, otázka optimálního dávkování IFN zůstává nadále sporná.

Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy