Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Včasná eskalace u relabující roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.12.2010

Včasná eskalace u relabující roztroušené sklerózy

Léčba aktivní relabující roztroušené sklerózy (RS) se v poslední dekádě vyvíjela a v současnosti je na trhu několik účinných léků první linie známých jako imunomodulátory.

Časné fáze nemoci jsou charakterizovány relapsy a remisemi a pomocí MRI zobrazení můžeme také detekovat nově se vyskytující léze. Ty vznikají pravděpodobně v důsledku probíhající zánětlivé aktivity v CNS a tuto myšlenku podporují také histopatologické studie. Studie z posledních let odhalily, že s těmito zánětlivými lézemi je asociováno větší množství axonální aktivity ve srovnání s pozdějšími, méně zánětlivými lézemi a že ztráta neuronů a axonů je vázána naopak spíše s pozdější, více degenerativní fází RS, kdy relapsy zpomalují a často mizí. Podobné je to s MRI nálezy, nové léze jsou později pozorovány jen zřídka.

Zatímco současné léky jsou cíleny především na zánětlivou složku choroby, má větší smysl zahajovat léčbu v době, kdy je zánět nejvýznamnější. Metodou pokus – omyl bylo zjištěno, že při použití imunomodulátorů u více pokročilých forem nemoci benefity nepřeváží jejich toxicitu. Diagnostika nemoci je však obtížná, neboť i když u některých pacientů symptomy propukají již v časných fázích, u jiných může nemoc zůstat po řadu let bezpříznaková. Vzhledem k limitované schopnosti současně dostupných preparátů ovlivnit neurodegenerativní komponentu nemoci je samozřejmě důležité léčbu správně načasovat, ideálně do fáze, kdy již probíhá zánět. Koncept terapie proto vychází z tzv. léčebného okna, které u všech pacientů představuje dobu, během které mohou mít protizánětlivé léky nejlepší účinek. Jedná se o dobu po první atace demyelinizace.

Některé preparáty mají vyšší toxicitu, ovšem bez výraznějšího pozitivního účinku ve srovnání s léky první linie, jako jsou interferon β nebo glatirameracetát. Proto je zde tendence ponechávat tyto preparáty až pro případy špatné odezvy na léky první linie. Existuje však rovněž možnost, že by tyto více toxické léky byly využity před léky první linie. A otázkou také je, zda se rozhodnout pro léčbu indukční, nebo eskalační.

Eskalace znamená zahájení terapie jedním z léků první linie a zhodnocení odpovědi na léčbu. Pacienti s optimální odpovědí mohou v této léčbě pokračovat dlouhodobě, ale u těch, u nichž není časná odpověď optimální, by se mělo uvažovat o navýšení (eskalaci) dávky. A to buď formou navyšování dávky léku první linie (GA nebo IFNβ) s přidáním léku druhé linie, kterým je obvykle imunosupresivum (natalizumab, cyklofosfamid, mitoxantron), anebo formou kompletní změny na lék druhé linie. Indukční terapie pak bývá agresivnější a upřednostňuje pulzy cytostatik nebo natalizumabu před léky první linie.

Existují fakta, která podporují obě formy terapie. U indukční terapie máme data především o pacientech s časnou agresivní formou nemoci, charakterizovanou sérií atak, které většinou zanechávají reziduální deficit v motorické či cerebelární oblasti, výraznou MRI aktivitou a časnou progresí choroby dle EDSS skóre. Tito pacienti byli v jedné ze studií léčeni agresivně 6× měsíčně metotrexátem a pak byli po dobu dalších 5 let sledováni. Odpověď na léčbu byla vynikající a toxické účinky minimální.

Při eskalační léčbě jsou využívány léky první linie GA nebo IFNβ, které mají signifikantní dopad na zpomalení progrese choroby a nemoc udrží pod kontrolou řadu let. Ovšem suboptimální odpověď na léčbu, zejména v prvním roce, může být předzvěstí i následné nedostatečné odpovědi. Jednou z možností je pak navýšení dávky léku první linie, což některé studie prokázaly jako účinné.

(pes)

Zdroj: Neurol Sci. 2008; 29 Suppl2: 250–252. DOI: 10.1007/s10072-008-0953-y

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Compliance a komplikace po 5 letech kontinuální terapie relabující remitentní RS interferonem beta nebo glatiramer acetátem

V současnosti je doporučováno, aby byly interferon beta (IFNβ) nebo glatirameracetát (GA) v léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy užívány trvale.

Ovlivnění progrese relabující roztroušené sklerózy intramuskulárním interferonem beta-1a

Součástí standardní a všeobecně akceptované léčby relabující roztroušené sklerózy je ovlivnění symptomů nemoci, včetně léčby akutních exacerbací.

Profil roztroušené sklerózy ve státě New York

Díky centralizovanému registru pacientů a standardizovanému sběru dat získali američtí lékaři ve spolupráci s konsorciem dvanácti center roztroušené sklerózy lokalizovaných ve státě New York (The New York State Multiple Sclerosis Consortium) současný profil roztroušené sklerózy v tomto státě.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy