Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Účinek dimethyl-fumarátu na kvalitu života nemocných s roztroušenou sklerózou − výsledky studie CONFIRM

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Účinek dimethyl-fumarátu na kvalitu života nemocných s roztroušenou sklerózou − výsledky studie CONFIRM

Onemocnění roztroušenou sklerózou má významný vliv na kvalitu života nemocných, jelikož příznaky této choroby negativně ovlivňují vykonávání běžných denních aktivit. Z výsledků studie CONFIRM vyplývá, že terapie dimethyl-fumarátem signifikantně zlepšuje kvalitu života jedinců s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy.

Úvod

Kvalita života související se zdravím (health-related quality of life [HRQoL]) je u nemocných s roztroušenou sklerózou často snížená a dále se zhoršuje s progresí onemocnění. Ze statistik vyplývá, že jedinci s roztroušenou sklerózou vykazují nižší HRQoL oproti obecné populaci nebo jedincům s jiným chronickým onemocněním. Kvalita života související se zdravím by tak měla být důležitým indikátorem úspěšnosti terapie roztroušené sklerózy.

Dimethyl-fumarát je indikován k perorální léčbě dospělých pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy. Léčivo vykazuje poměrně široké spektrum protizánětlivých a neuroprotektivních účinků, které vedou k významnému snížení počtu relapsů, ke snížení počtu nových či nově se zvětšujících lézí na magnetické rezonanci a ke zpomalení progrese nemoci. Práce publikovaná v roce 2014 analyzovala data ze studie CONFIRM a zaměřila se na účinnost terapie dimethyl-fumarátem v souvislosti s HRQoL.

Metodika studie

CONFIRM byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie se schválenou referenční terapií glatiramer-acetátem. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1430 pacientů, z nichž studii dokončilo 1127. Účastníci byli náhodně rozděleni do čtyř skupin. První skupina podstoupila terapii dimethyl-fumarátem v dávce 240 mg 2× denně, další skupina terapii dimethyl-fumarátem v dávce 240 mg 3× denně a další dvě skupiny terapii placebem nebo glatiramer-acetátem v dávce 20 mg podávané subkutánně 1× denně. Kvalita života související se zdravím byla měřena pomocí dotazníků Short Form 36 (SF-36), EQ-5D a vizuální analogové stupnice (VAS).

Výsledky studie

Po 2 letech došlo ve skupině podstupující terapii dimethyl-fumarátem k výraznému zvýšení skóre Physical Component Summary (PCS), které indikuje zlepšení fyzických funkcí organismu. Signifikantní změna byla pozorována u obou terapeutických režimů, tedy v případě dimethyl-fumarátu podávaného 2× denně (p = 0,0217) i 3× denně (p = 0,0519). Změna ve skóre PCS přitom byla patrná již po 24 týdnech terapie dimethyl-fumarátem.

Analýza výsledků skóre SF-36 prokázala zlepšení kvality života u všech aktivních terapeutických skupin oproti placebu. Zlepšení bylo statisticky významné v případě dimethyl-fumarátu podávaného 3× denně, a to v souvislosti se zlepšením skóre PCS (p = 0,0293). U pacientů ve všech aktivních terapeutických režimech také došlo k signifikantnímu subjektivnímu zlepšení zdravotního stavu měřeného pomocí VAS.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že terapie dimethyl-fumarátem signifikantně zlepšuje kvalitu života související se zdravím. V kombinaci s příznivými klinickými a neuroradiologickými účinky se dimethyl-fumarát řadí mezi efektivní léky užívané v terapii relabující-remitující formy roztroušené sklerózy.

(holi)

Zdroj: Kita M., Fox R. J., Havrdová E. et al. Effects of BG-12 (dimethyl fumarate) on health-related quality of life in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: findings from the CONFIRM study. Mult Scler 2014 Feb; 20-(2): 253−257; doi: 10.1177/1352458513507818.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy