Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.4.2016

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.

Tým vídeňských neuropatologů vyšetřil mozky 51 pacientů s dlouhotrvající roztroušenou sklerózou a 38 kontrol a sestavil mapu nejčastější lokalizace ložisek demyelinizace a neurodegenerace u této choroby. Podle aktuálně dostupných informací se na jejich vzniku podlí několik faktorů (zánět, aktivace mikroglie, oxidativní poškození a nedostatek energie daný mitochondriálním poškozením), ale jejich relativní podíl se zřejmě v různých oblastech mozku liší.

Demyelinizace kortexu byla nejvýraznější v subpiální vrstvě a korespondovala s infiltrovanými oblastmi mozkových blan. Ty byly lokalizovány především v záhybech, tedy v místech, kde meningy zabíhají do mozkových sulků. Autoři se domnívají, že příčinou infiltrace je nízký průtok likvoru v těchto oblastech. Tomu odpovídají i významně větší rozměry lézí lokalizovaných v cingulárním nebo inzulárním kortexu.

Demyelinizační léze v bílé hmotě byly nejčastější periventrikulárně, zejména v místech s velkou denzitou žil, a také byly akumulovány v dělicích oblastech povodí jednotlivých arterií, kde je nižší zásobení arteriální krví. 

Byly identifikovány dva způsoby neurodegenerace kortexu: oxidativní poškození kortikálních neuronů a retrográdní neurodegenerace způsobená axonálním poškozením v bílé hmotě. Oxidativní poškození bylo spojeno se zánětlivým procesem v meningách a lokalizované v aktivních kortikálních lézích, zatímco retrográdní degenerace byla spojená především s demyelinizačními lézemi a axonální ztrátou v bílé hmotě.

Tyto mapy jsou velice vydařené a jsou nejen zajímavým materiálem ke studiu, ale také umožňují vytipovat oblasti mozku k cílenému monitorování regionálního poškození a rozvoje atrofie na magnetické rezonanci. Doporučujeme zhlédnout plné znění článku, který se nachází zde.

(pez)

Zdroj: Haider L., Zrzavy T., Hametner S. et al. The topography of demyelination and neurodegeneration in the multiple sclerosis brain. Brain 2016 Mar; 139 (Pt 3): 807−815; doi: 10.1093/brain/awv398. Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4766379

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnota EDSS před relapsem jako prediktor terapeutické odpovědi na podání methylprednisolonu

Pro relabující-remitentní formu roztroušené sklerózy je charakteristické střídání period neurologické dysfunkce (relaps) s obdobími klinické remise. Zhruba u 30 % pacientů je pozorováno zhoršení disability o více než 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale) v období 64−127 dní po proběhlém relapsu.

Možný přínos estriolu v léčbě roztroušené sklerózy?

Podávání estriolu bylo spojeno s nižší mírou relapsů u pacientek s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Toto zjištění přinesla randomizovaná studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány v časopisu Lancet Neurology.

Léčba deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou

Ne všem komorbiditám roztroušené sklerózy je věnována stejná pozornost. Mezi ty opomíjené po dlouhou dobu patřila deprese. Platí to stále?Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy