Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.3.2012

Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři. Cílem jejich randomizované dvojitě zaslepené studie s paralelními skupinami bylo zhodnotit vliv titrace dávky na závažnost a výskyt FLS v průběhu prvních 8 týdnů podávání intramuskulárního (IM) IFNβ-1a.

V rámci této studie byli zdraví dobrovolníci randomizováni v poměru 1:1:1 do jednoho ze tří režimů podávání IM IFNβ-1a: 3týdenní titrace [týdenní navyšování dávky o čtvrtinu až na plnou dávku (30 mg) během 3 týdnů], 6týdenní titrace (navýšení dávky o čtvrtinu jednou za dva týdny po dobu 6 týdnů až do plné dávky) nebo bez titrace (plná dávka po dobu 8 týdnů). Při týdenních návštěvách byla závažnost každého z FLS hodnocena hodinu před aplikací injekce a pak 4–6 hodin a 12–15 hodin po injekci. Autoři pak hodnotili změny závažnosti a incidence FLS (procento pacientů se zvýšením celkového skóre závažnosti FLS ≥ o 2 body) v každém časovém bodě těsně po aplikaci injekce.

Z 234 zařazených jedinců dokončilo studii celkem 194 (83 %). Během 8 týdnů byla závažnost FLS významně snížena v obou časových bodech po aplikaci injekce ve skupině s 3týdenní (76% pokles po 4–6 hodinách, p < 0,001, 37% snížení po 12–15 hodinách, p < 0,001) a 6týdenní titrací (50% snížení po 4–6 hodinách, p < 0,001, 32% snížení po 12–15 hodinách, p = 0,002) ve srovnání se skupinou, kde dávka nebyla titrována. Výskyt FLS byl také významně nižší v obou časových bodech v obou titračních režimech. Bezpečnostní profily obou titračních režimů byly v souladu se současným příbalovým letákem IM IFNβ-1a. Titrace dávky v průběhu zahájení terapie IM IFNβ-1a tedy na základě výsledků této studie snižuje u zdravých dobrovolníků závažnost a výskyt FLS.

(mik)

Zdroj: Matson M. A. et al. Dose titration of intramuscular interferon beta-1a reduces the severity and incidence of flu-like symptoms during treatment initiation. Curr Med Res Opin. 2011 Dec; 27 (12): 2271–8; doi: 10.1185/03007995.2011.630720

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy po selhání předchozí farmakoterapie

Natalizumab (NA) je první monoklonální protilátka povolená k léčbě relaps-remitující formy roztroušené sklerózy (RRMS). Rozhodující fáze III monoterapeutické studie AFFIRM prokázala, že NA indukuje významný pokles pravděpodobnosti progrese poškození.

Srovnání účinnosti natalizumabu a interferonu beta-1a v léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy

Natalizumab je první monoklonální protilátka schválená k léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy (RR-RS). Nicméně jeho použití je v současné době vedeno jako léčba druhé linie po selhání jiných imunomodulačních léků či pro RS s rychlou progresí.

Natalizumab je účinný v redukci relapsů roztroušené sklerózy u osob s různým EDSS skóre při zahájení léčby

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění ne vzácně hendikepující osoby, které postihuje. Natalizumab je moderním lékem, který je v současné době schválen k podání pacientům, u nichž selhala terapie jinými, tradičními léky. Podle španělských autorů předkládané studie je známo poměrně málo o tom, jaký vliv má stupeň postižení v době zahájení terapie natalizumabem na jeho účinnost.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy