Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.5.2017

Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RS), který se podává 1× denně. Následující post hoc analýza hodnotila vliv teriflunomidu na 5 typů těžkých relapsů s následky.

Metodika analýzy

TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing multiplE scleRosis) byla mezinárodní multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami, jejímž cílem bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relabujícími formami RS. Post hoc analýza dat ze studie TOWER hodnotila vliv teriflunomidu na relapsy s následky definovanými jako nárůst skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) a skóre funkčních systémů (FS) 30 dní po relapsu, dále relapsy s následky definovanými zkoušejícím (investigátorem), relapsy vyžadující hospitalizaci, relapsy léčené intravenózními kortikoidy a těžké relapsy s využitím definice dle studie EVIDENCE (Panitch et al.), která je založena na specifickém nárůstu EDSS právě u těžkých relapsů. Stanoveny byly upravené roční míry pro těchto 5 typů relapsů.

Výsledky

Ve srovnání s placebem teriflunomid signifikantně snížil roční míru relapsů s následky definovanými jako nárůst EDSS/FS (při dávce 14 mg o 36,6 % [p = 0,0021], při dávce 7 mg o 31,3 % [p = 0,0104]), relapsů s následky definovanými investigátorem (pouze u dávky 14 mg, a to o 53,5 % [p = 0,0004]), relapsů vyžadujících hospitalizaci (pouze u dávky 14 mg o 33,6 % [p = 0,0155]), relapsů léčených intravenózními kortikoidy (u dávky 14 mg o 35,7 % [p = 0,0002], u dávky 7 mg o 21,5 % [p = 0,0337]) a těžkých relapsů (pouze u dávky 14 mg o 52,5 % [p = 0,0015]).

Závěr

Pacienti léčení teriflunomidem v dávce 14 mg také strávili během relapsů signifikantně méně nocí v nemocnici (p = 0,009) a měli nižší roční míru všech hospitalizací (p = 0,030). S ohledem na tyto výsledky je pravděpodobné, že teriflunomid může u nemocných trpících RS s opakovanými těžkými relapsy snížit výdaje za léčbu s nimi související.

(epa)

Zdroj: Miller A. E., Macdonell R., Comi G. et al. Teriflunomide reduces relapses with sequelae and relapses leading to hospitalizations: results from the TOWER study. J Neurol 2014; 261 (9): 1781−1788, doi: 10.1007/s00415-014-7395-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakologické možnosti léčby spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Přehledový článek publikovaný loni v říjnu v Multiple Sclerosis Journal shrnuje farmakologické možnosti léčby spasticity u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Klinické studie potvrzují efekt baklofenu, tizanidinu a gabapentinu jakožto léků první volby.

Devět let zkušeností s teriflunomidem v klinické studii TEMSO

Prodloužení mezinárodní klinické studie TEMSO, jehož výsledky byly nedávno publikovány, umožnilo zhodnotit účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relapsy roztroušené sklerózy v průběhu až 9letého sledování. Dlouhodobé podávání teriflunomidu je dobře účinné i tolerované.

Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

Recentně vydaný článek sleduje faktory ovlivňující adherenci pacientů s nově nasazenou léčbou roztroušené sklerózy a v této souvislosti rovněž porovnává injekční léčbu aplikovanou samotným pacientem a perorální léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy