Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Teriflunomid podávaný u jedinců s klinicky izolovaným syndromem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.12.2014

Teriflunomid podávaný u jedinců s klinicky izolovaným syndromem

Teriflunomid je perorální imunomodulátor podávaný jednou denně. Tato látka byla schválena pro léčbu relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RS). Ve velké randomizované placebem kontrolované studii TOPIC byla zkoumána účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s první klinickou epizodou, která připomíná RS – tedy u klinicky izolovaného syndromu (CIS)

Do multicentrické mezinárodní studie byli zařazeni pacienti ve věku 18–55 let s CIS. Účastníci byli náhodně zařazeni do skupin léčených teriflunomidem v dávce 14 mg nebo 7 mg nebo placebem. Celková doba léčby byla plánovaná na 108 týdnů. Primárním cílem bylo stanovení doby do relapsu, který by potvrdil definitivní diagnózu RS. Dále byla hodnocena doba do relapsu či objevení se nových lézí na vyšetření magnetickou rezonancí. Primárním výstupem pak byla analýza intention-to-treat a hodnocení bezpečnosti.

V období mezi lednem 2008 a srpnem 2012 bylo do studie zařazeno 618 pacientů. Ve srovnání s placebem teriflunomid významně snížil riziko relapsu, a to jak při dávce 14 mg (hazard ratio – HR – 0,547, p = 0,0087), tak i 7 mg denně (HR 0,628, p = 0,0271). Teriflunomid také redukoval riziko relapsu či objevení se nových MRI lézí ve srovnání s placebem. V průběhu studie dostalo 6 pacientů ze skupiny léčené placebem v určitém okamžiku teriflunomid. Nežádoucí příhody nejčastěji zahrnovaly ve skupinách s teriflunomidem elevaci transamináz, ztluštění vlasů, průjem, parestezie.

Studie TOPIC je první studií, která potvrdila přínos orální onemocnění modifikující léčby u pacientů s časnou fází RS.

(eza)

Zdroj: Miller A. E., et al. Oral teriflunomide for patients with a first clinical episode suggestive of multiple sclerosis (TOPIC): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2014 Oct; 13 (10): 977–86; doi: 10.1016/S1474-4422(14)70191-7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Brzké podávání natalizumabu po porodu jako prevence poporodních relapsů roztroušené sklerózy

Před plánovaným otěhotněním pacientek trpících roztroušenou sklerózou (RS) je doporučeno vysadit chorobu modifikující léky (DMT). Během těhotenství dochází vlivem těhotenských hormonů k útlumu aktivity nemoci, časně po porodu se ovšem aktivita onemocnění opět projeví zvýšeným počtem relapsů. V říjnu 2014 byla zveřejněna studie, jejímž cílem bylo hodnotit vliv opětovného podávání natalizumabu brzy po porodu na riziko poporodního relapsu.

Vliv natalizumabu na expresi lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W

Exprese lidských endogenních retrovirů MSRV/HERV-W u pacientů s roztroušenou sklerózou se snižuje během terapie natalizumabem. Tento parametr by se mohl stát prognostickým markerem při sledování účinnosti terapie.

Natalizumab by měl být po dvou letech léčby vysazen pouze u pacientů, u nichž riziko PML převyšuje přínos pokračující léčby

Vysazení léčby po 24 dávkách natalizumabu u pacientů s relabující a remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) zvyšuje riziko klinického i radiologického zhoršení choroby. Autoři studie TY-STOP se 124 pacienty doporučují vysazení natalizumabu pouze u pacientů, u nichž riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) převyšuje přínos pokračující léčby natalizumabem.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy