Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapie RS interferonem beta – současné trendy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 22.2.2011

Terapie RS interferonem beta – současné trendy

Imunomodulační efekt interferonu beta je využíván k léčbě roztroušené sklerózy již téměř dvě desítky let, přičemž objevení interferonů se datuje až do roku 1957. Do této skupiny řadíme kromě interferonu beta, který je produkován fibroblasty, makrofágy nebo lymfocyty, také interferon alfa, produkovaný bílými krvinkami, a interferon gama, produkovaný lymfocyty. Primárně byl interferon beta získáván z fibroblastů, postupně byl pak připravován rekombinantně.

Spolu s glatirameracetátem se jedná o lék první volby u pacientů s relaps-remitentní formou RS, přičemž právě interferonem beta (IFNβ) je v České republice léčeno asi 5 000 pacientů. Jeho hlavní účinek spočívá ve snížení počtu relapsů choroby, snížení nárůstu invalidity i zmírnění progrese nálezů na magnetické rezonanci. Klíčovým momentem léčby interferonem beta je okamžik zahájení této terapie. Platí, že čím dříve je léčba nasazena, tím vyšší je její účinek. A proto je v současnosti trendem rozšířit indikaci nasazení léčby i na klinicky izolovaný syndrom a snížit věk nasazení léčby z původních 18 na nynějších 12 let.

Na toto téma proběhla již řada studií, například studie CHAMPS, BENEFIT nebo ETOMS, které ve svých závěrech dokládají, že zahájení léčby již po první atace, tedy klinicky izolovaném syndromu, může oddálit další ataku a tím také přechod do klinicky plně vyjádřené formy definitivní diagnózy RS. Co se týče věku, kdy by měla být léčba zahájena, zde se většina studií věnovala pacientům starším 18 let, a proto není v současnosti dostatek údajů o účinnosti a bezpečnosti léčby u mladistvých. Jedna z aktuálnějších studií, která pracovala s větším souborem asi 130 pacientů, však dokládá dobrou snášenlivost a zhruba srovnatelný počet nežádoucích účinků jako u dospělých pacientů, přičemž současně došlo k signifikantnímu poklesu počtu atak nemoci a nedošlo k nárůstu invalidity.

Za zmínku při biologické léčbě stojí také tvorba protilátek. S tou je spojena i léčba IFNβ, kdy vznikají jak vazebné, tak neutralizační protilátky. Neutralizační protilátky, byť vznikají v menším procentu, však navázáním na molekulu IFNβ zabraňují spojení s receptorem pro IFNβ a tím pak mohou účinnost léčby snižovat. Problémem je i zkřížená reaktivita těchto protilátek k ostatním preparátům IFNβ, takže ani změna preparátu jeho účinnost neobnoví. Na rozdíl od vazebných protilátek, které se stanovují metodou ELISA, se neutralizační protilátky stanovují pouze nepřímo – buď tzv. metodou cytopatického efektu, nebo měřením molekul, které jsou IFNβ indukované.

Z hlediska imunogenicity pacientů záleží zřejmě na typu IFNβ, zůsobu aplikace, dávce a frekvenci aplikace. Proto má zjevně nejmenší imunogenicitu Avonex, u nějž je při srovnání s ostatními preparáty nejnižší dávka, nejmenší frekvence podání a aplikuje se intramuskulárně. S cílem snížit imunogenicitu bylo také upraveno složení vehikula a přestal se používat lidský albumin i fetální bovinní sérum. Díky tomu došlo u Avonexu a Rebifu ke snížení výskytu neutralizačních protilátek, u Avonexu dokonce z 22% na 2-6%, u Rebifu 44 z 21-27 % na 17,4 % ve 2 letech léčby.

(pes)

Zdroj: Dufek M.: Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta v České republice, Neurologie pro praxi, 2011 (1).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah vitamínu D a roztroušené sklerózy – výsledky metaanalýzy

Se vzrůstající vzdáleností od rovníku je pozorována vyšší incidence roztroušené sklerózy (RS). Tento fakt vedl k četným otázkám o úloze vitamínu D, syntetizovaného v lidské kůži pomocí UV záření, v etiopatogenezi RS. Mezi oblasti zájmu patří asociace hladiny vitamínu D s RS a rozdíly ve výskytu RS u osob získávajících vitamín D prostřednictvím stravy a vlivem slunečního záření.

Zánět, degenerace a jejich opravy u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastějším demyelinizačním onemocněním centrálního nervového systému (CNS). Její podstatou jde o autoimunitní onemocnění zahrnující jak zánětlivý, tak degenerativní proces. Zánět myelin a axony neuronů poškozuje, degenerace znamená jejich zánik. Pochopení těchto procesů je klíčem k boji s touto nemocí. Zasazuje se o to organizace ECTRIMS (European Comittee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis).

Má adjuvantní léčba simvastatinem vliv na průběh relaps-remitující formy roztroušené sklerózy?

Základním účinkem léčby statiny je snížení hladiny cholesterolu. Mimo tuto vlastnost je statinům přisuzována i imunomodulační a protizánětlivá role. Předpokládá se, že u imunitně podmíněných chorob, jako je roztroušená skleróza (RS), by se mohl uplatnit i tento terapeutický potenciál statinů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy