Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapie natalizumabem vede u pacientů s RS ke zmírnění únavy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.9.2013

Terapie natalizumabem vede u pacientů s RS ke zmírnění únavy

Únava patří nepochybně k významným symptomům roztroušené sklerózy (RS). Chorobu modifikující léky první generace však dokážou tyto obtíže ovlivnit pouze částečně. Pozorování vyplývající z několika malých kohortových studií naznačují, že natalizumab, protilátka proti VLA-4, může vest ke zmírnění únavy vzniklé v souvislosti s RS.

Touto problematikou se blíže zabývala studie TYNERGY. Této klinické studie se účastnilo celkem 195 pacientů s RS, kteří byli léčeni natalizumabem. Před zahájením a po 12 měsících terapie byl ke zhodnocení možných změn ve smyslu únavy použit validní dotazník (Fatigue Scale for Motor and Cognitive functions, FSMC). V léčené kohortě došlo ke zlepšení všech měřených proměnných, jako byly skóre únavy, kvalita života, ospalost, deprese, kognitivní funkce a progrese disability (p < 0,0001). Rychlost chůze (měřeno šestiminutovým testem chůze) se již po měsíci také výrazně zlepšila (p = 0,0016). Všichni účastníci studie byli informováni jak o povaze léčby, tak i o výsledcích studie.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy říci, že terapie natalizumabem může vést ke zlepšení projevů únavy vzniklé v souvislosti s RS. Zdá se však, že tato léčba pozitivně ovlivňuje i další, s kvalitou života související parametry.

(mik)

Zdroj: Svenningsson A., Falk E., Celius E. G. et al. Natalizumab treatment reduces fatigue in multiple sclerosis. Results from the TYNERGY trial; a study in the real life setting. PLoS One. 2013; 8 (3): e58643; doi: 10.1371/journal.pone.0058643.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pilates a trénink ve vodě zlepšují dynamickou rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronickým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) vedoucím k pohybovému postižení. Vedle kauzální farmakologické léčby jsou důležité i aditivní, například fyzioterapeutické aktivity.

Plazmocytární dendritické buňky a roztroušená skleróza

Plazmocytární dendritické buňky (pDC) jsou specializované antigen prezentující buňky, které mohou mít význam v patogenezi řady onemocnění. Při stimulaci vytvářejí pDC velké množství interferonu typu I a dalších prozánětlivých cytokinů, dále jsou schopny ovlivňovat T-lymfocyty. Interferon typu I je pleiotropický cytokin s antivirovou aktivitou, který ovlivňuje jak nespecifickou vrozenou, tak získanou imunitu.

Imunitní tolerance myelinu u pacientů s roztroušenou sklerózou po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Po transplantaci autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT) u agresivní relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo zjištěno vymizení autoreaktivních klonů T-lymfocytů. Nedávno publikovaná švédská studie ukázala u pacientů s RRRS léčených autologní HSCT stejnou hladinu jednotlivých populací T-lymfocytů jako u zdravých dobrovolníků a absenci antigenní odpovědi na glykoprotein obsažený v myelinu oligodendrocytů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy