Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapie natalizumabem snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou hladiny IgM a IgG

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.4.2013

Terapie natalizumabem snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou hladiny IgM a IgG

Terapie natalizumabem, humanizovanou monoklonální protilátkou proti alfa4-integrinu, je spojena s nárůstem lymfoidních progenitorových buněk a B-buněk v periferní krvi. Nakolik může terapie natalizumabem ovlivnit sérové hladiny imunoglobulinů IgG, IgA a IgM u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), se pokusili odpovědět němečtí vědci. Jejich zjištění byla publikována nedávno v prestižním periodiku Multiple Sclerosis.

Sérové hladiny imunoglobulinů IgG, IgA a IgM byly srovnávány u pacientů léčených natalizumabem a těch bez něj ve dvou nezávislých průřezových studiích. Ve dvou longitudinálních studiích pak byly navíc porovnávány sérové hladiny těchto imunoglobulinů před a v průběhu terapie natalizumabem.

Bylo zjištěno, že u pacientů léčených natalizumabem byly sérové hladiny IgM a IgG významně nižší, než tomu bylo u pacientů dosud neléčených (p < 0,0001). Hladiny IgM pak signifikantně poklesly po zahájení terapie natalizumabem, a to v obou longitudinálních studiích (p < 0,01). U pacientů léčených natalizumabem byl navíc pozorován časově závislý pokles hladin IgM v průběhu prvních dvou let léčby.

Na základě výše uvedených nálezů lze shrnout, že u pacientů s RS vedla terapie natalizumabem k signifikantnímu poklesu sérových hladin IgM a IgG, přičemž hladiny IgM poklesly v průběhu prvních dvou let terapie. Tato zjištění by podporovala hypotézu, že natalizumab interferuje s homingem B-lymfocytů, což by mohlo vést k narušení diferenciace a následné poruše syntézy imunoglobulinů.

(mik)

Zdroj: Selter R. C., Biberacher V., Grummel V., et al. Natalizumab treatment decreases serum IgM and IgG levels in multiple sclerosis patients. Mult Scler Publikováno on-line 25. února 2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence a společný výskyt úzkostných stavů, deprese a únavnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované neurodegenerativním zánětlivým procesem. Průběh choroby bývá vysoce proměnlivý. Je známo, že RS je doprovázena úzkostnými stavy, únavností a depresemi, prevalence těchto přidružených chorob je rovněž značně kolísající.

Tabulka průměrného funkčního postižení u roztroušené sklerózy podle délky trvání choroby

Američtí odborníci vytvořili tabulku, která ukazuje průměrnou závažnost funkčního omezení pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) podle délky trvání choroby. Pomocí ní je možné i bez neurologického vyšetření porovnávat míru postižení a rychlost jeho progrese u různých populací.

Je možné odlišení familiární a sporadické formy roztroušené sklerózy dle MRI?

Role genetické predispozice v rozvoji roztroušené sklerózy (RS) je všeobecně přijímána a informace o podobné predispozici může být pro rodinné příslušníky velmi důležitá. Američtí lékaři se ve své studii vydané v Multiple Sclerosis Journal zaměřili na nález na MRI a snažili se zjistit, zdali by tato metoda mohla být v odlišení sporadického a familiárního onemocnění přínosná.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy