Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapeutické zvyklosti u pacientů s roztroušenou sklerózou v USA

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.3.2014

Terapeutické zvyklosti u pacientů s roztroušenou sklerózou v USA

Většina pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) zahájí léčbu buď interferonem beta, či glatirameracetátem. Pacienti, kteří zahájí léčbu přímo natalizumabem a pak na této léčbě spíše setrvají, budou mít méně delších přerušení v léčbě a s menší pravděpodobností u nich dojde v průběhu prvních dvou let ke změně terapie.

Pacienti trpící RS, u nichž je aktivita nemoci nedostatečně kontrolovaná léčivy první volby (interferonem beta či glatirameracetátem), mohou být léčeni natalizumabem či fingolimodem. Obě tyto látky byly v USA schváleny pro léčbu RS v roce 2006 a 2010. V některých případech je léčba natalizumabem volena primárně.

Skupina autorů z USA publikovala v časopise Clinical Therapeutics výsledky studie, ve které se zaměřili na léčebné zvyklosti při léčbě RS u pacientů z USA, kteří byli po zahájení onemocnění modifikující léčbou (DMT) dále sledováni 2 roky.

Studie byla retrospektivní, observační. U pacientů léčených DMT byly hodnoceny přestávky v léčbě (trvající ≥ 60 dnů), změna léčby či přerušení léčby. Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří zahájili léčbu interferonem beta či glatirameracetátem anebo natalizumabem v období 1. ledna 2007 až 30. září 2009.

Celkem se jednalo o 6 181 pacientů s RS, z nichž 92,8 % zahájilo terapii interferonem beta či glatirameracetátem. Zajímavé bylo srovnání těchto pacientů a pacientů, u nichž byl jako první volba léčby nasazen natalizumab. Pacienti primárně léčení natalizumabem se ukázali být v terapii stabilnější (bez vysazení či změny léčby; 32,3 % oproti 16,9 %, p < 0,001), měli méně období, ve kterých došlo k přerušení terapie na dobu dlouhou alespoň 60 dnů (44,8 % oproti 55,3 %, p < 0,001), s menší pravděpodobností změnili léčbu (13,9 % oproti 19,1 %, p = 0,007), a pokud ke změně došlo, pak bylo období do změny delší (400,9 dne oproti 330,7 dne, p < 0,001). Celkově 9 % ze všech pacientů v průběhu 2 sledovacích let ukončilo léčbu.

Studie také ukázala, že častým jevem je změna léčby v rámci klasických léků první volby, a to i přesto, že řada důkazů ukazuje, že by tito pacienti mohli profitovat ze změny léčby na natalizumab.

(eza)

Zdroj: Bonafede M. M. et al. Treatment patterns in disease-modifying therapy for patients with multiple sclerosis in the United States. Clin Ther. 2013 Oct; 35 (10): 1501–12; doi: 10.1016/j.clinthera.2013.07.330

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možné využití daklizumabu v terapii roztroušené sklerózy

Daklizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti imunoglobulinu G1, která se váže na α-podjednotku (CD25) receptoru interleukinu-2. Tento receptor je exprimován na povrchu T-buněk a CD4 + CD25 + FoxP3 + regulačních T-buněk.

Fyzické cvičení a roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je v současné době nevyléčitelné onemocnění, u něhož můžeme pomocí farmakologické intervence ovlivňovat jeho průběh a symptomatologii. Velká pozornost se soustředí i na význam fyzikální rehabilitace, která může hrát podpůrnou roli v úlevě od symptomů nemoci.

Motorická a senzorická odpověď po perkutánní stimulaci tibiálního nervu u pacientů s roztroušenou sklerózou s dysfunkcí dolních močových cest

Stimulace tibiálního nervu je efektivní léčebný postup při dysfunkci dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dle závěrů studie na 83 pacientech je léčba efektivní, více než 50% zlepšení subjektivních příznaků popisuje 61 % léčených pacientů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy